ရဲေခါင္ေျပာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမန္မာျပည္သားဘေလာ့ဂ္ကို အမွတ္တရ တင္ဆက္လိုက္ပါသည္။ ** ခြန္အားမွ်ေ၀... တို႔တေတြသည္... မလြဲမေသြ ျပည္သူေတြအတြက္... **

Tuesday, October 21, 2014

==အဲဗာတန္တို ့ခက္ခက္နဲ ့မွခဲခဲရင္ဆိုင္ရမယ့္ယူ႐ူိပါလိဂ္==


ဒီတစ္ပတ္ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္ေတြနဲ႔အတူ ပရိ သတ္ေတြကိုအသးံု ေတာ္ခံမွာကကေတာ ့ ယူ႐ူိပါလိဂ္ အုပ္စု ပြဲစဥ္(၃)ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရကန္ ႔ဲ ၂၃ ရက္ေတြမွာကစားမယ ့္ ဒီပြဲစဥ္ေတြ ဟာ အသင္းတုိင္းအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ပြဲျဖစ္လုိ႔ ေရကုန္ေရခန္းကစားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


 **လုိင္လီႏွင့္ အဲဗာတန္**
အုပ္စု (ံH)မွာ အဲဗာတန္တုိ႔ ႏွစ္ပြဲကစား၊ ေလးမွတ္နဲ႔ အုပ္စုကုိ ဦးေဆာင္ေနပါတယ္။ လုိင္ လီတို ့က ေတာ ့ ႏွစ္ပြဲကစား၊ သေရႏွစ္မွတ္နဲ ့အုပ္စု တတိယေနရာမွာရွိေနပါတယ္။ အိမ္ကြင္းမွာ ႐ႈံးပြဲ မရွိေအာင္ ႀကိဳးစားမယ့္လုိင္လီကုိ အဲဗာတန္တုိ႔ ခက္ခဲစြာရင္ဆုိင္ရဖုိ႔ရွိေနၿပီး အမွတ္ခြဲယူရမယ့္ ကိန္းပါပဲ။ **ခရက္ႏုိဒါႏွင့္ ၀ုဖ္ဘတ္** ႐ုရွားကလပ္ ခရက္ႏုိဒါတုိ႔လည္း အုပ္စု (ံH) မွာ ႏွစ္ပြဲကစား၊ ႏွစ္မွတ္ရရွိထားသလုိ ၀ုဖ္ဘတ္ တက႔ို လညး္ ႏွစ္ပြဲကစား၊ တစ္မွတ္ရရွိထ ားပါတယ။္ ခံစစ္ေၾကာင္းအားနည္းခ်က္ရွိေနတဲ့ ၀ုဖ္ဘတ္ကုိ အိမ္ရွင္တုိ႔ ဂုိးရေအာင္သြင္းၿပီး ေအာင္ပြဲခံဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။

 **ဆလုိနီကာႏွင့္ ဖီအုိရင္တီးနား**

ဂရိကလပ ္ ဆလီနို က ာဟာ ျပည္တြင း္ လိဂ္မွာ ဒီႏွစ္ငါးပြဲကစားၿပီးခ်ိန္မွာ ႐ႈံးပြဲမရွိေသးတဲ့အသင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စု (ဳK)မွာေတာ့ ႏွစ္ပြဲကစား၊ သုံးမွတ္ရထားတဲ့ ဆလုိနီကာတုိ႔ဟာ ႏွစ္ပြဲကစား၊ ေျခာက္မွတ္ရထားတဲ့ ဖီအုိရင္တီးနားကုိ ယွဥ္ဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ ခံစစ္ပုိင္းလုံျခံဳသိပ္သည္းတဲ့ ဖီအုိ ရင္တီးနားတုိ႔ သုံးမွတ္ရဦးမယ့္ပြဲပါ။

**ယန္းဘြိဳင္းစ္ႏွင့္ နာပုိလီ**

ဆြစ္ဇ ာလန္ကလပ ္ ယနး္ဘဳိြငး္ စဟ ာ ခံစစ္ပိုင္း အမွားအယြင္းမ်ားတဲ့အသင္းျဖစ္ၿပီး အုပ္စု(I)မွာ ေတာ့ ႏွစ္ပြဲကစား၊ သုံးမွတ္ရထားပါတယ္။ နာပုိ လီတုိ႔ကေတာ့ တုိက္စစ္ေရာခံစစ္ပါ ေကာင္းမြန္ ေနတာမုိ႔ အိမ္ရွင္တုိ႔အႏုိင္ရလဒ္ကုိ နာပုိလီထံ ေပးအပ္ရမွာပါ။  


**စတန္းဒက္လီဂီႏွင့္ ဆီဗီလာ** 

ဘယ္လ္ဂ်ီယံကလပ္ စတန္းဒက္လီဂီဟာ ျပည္တြင္းလိဂ္မွာ ရလဒ္ေတြဆုိးရြားေနေပမယ့္ ယူ႐ုိပါလိဂ္အုပ္စု (G)မွာေတာ့ ႏွစ္ပြဲကစားၿပီးခ်ိန္ မာွ သးံု မွတ ္နဲ ့ဒုတိယေနရာမွာရပ္တည္ေနပါတယ။္ ဆီဗီလာဟာ အုပ္စု (G)မွာ ႏွစ္ပြဲကစားေလးမွတ္ နဲ႔ ပထမေနရာမွာရပ္တည္ၿပီး ဦးေဆာင္ေနေပ မယ့္ အခုပြဲမွာျပတ္သားတဲ့ရလဒ္ကုိ ပုံေဖာ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

 **ရီဂ်ီကာႏွင့္ ဖီယင္ႏု**

 ခ႐ုိေအးရွားကလပ္ ရီဂ်ီကာတုိ႔ရဲ႕ တုိက္စစ္ မွဴးေတြက တြန္းတုိက္ထုိးေဖာက္အားေကာင္းၿပီး ဂးို လညး္ သြင း္ ႏိုင္ ၾကသူေတျြဖစ္ပ ါတယ။္ ခံစစ္ပိုင္း မလုံျခံဳတဲ့အျပင္ တုိက္စစ္မွဴးေတြရဲ႕ အားထုတ္မႈ ကလည္း လုိအပ္ခ်က္ေတြမ်ားေနတာမုိ႔ ဖီယင္ႏု တုိ႔ အမွတ္ျပည့္ပုိက္ၿပီး အိမ္ျပန္မယ့္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ 


**စတူအာဘူခါရက္ႏွင့္ ရီယုိေအ့ဗ္** 

႐ုိေမးနီးယားကလပ္ စတူအာဘူခါရက္ဟာ အုပ္စု (ဲ G ) မွာ ႏွစ္ပြဲကစား၊ သုံးမွတ္ရေနၿပီး အုပ္စုဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ေပၚ တူဂီကလပ္ ရီယုိေအ့ဗ္ကေတာ့ ႏွစ္ပြဲကစားၿပီး ခ်ိန္မွာ ႏိုင္ပြဲ မရေသးပါဘးူ ။ ဒီပြဲမွာ အိမ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ျပတ္သားတဲ့ရလဒ္ပုံေဖာ္မႈကုိပဲ အားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 


+မိုးျမင့္လင္းလက္+

Read More...

===ကာတြန္းဟာသ(သားသားသိတဲ့....ခ်ဳိင့္၀ွမ္းထူေျပာတဲ့အရပ္)==Read More...

==လူထုက်န္းမာေရး ( ေျခေထာက္ ႂကြက္တက္ျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား)==

**Public Health**

 ေျခေထာက္ ႂကြက္တက္ျခင္းႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား ေျခေထာက္ႂကြက္ တက္ျခင္း ဆိုတာကို လူတိုင္း မႀကံဳဖူးေပမယ့္ ၾကားေတာ့ ၾကားဖူးၾကမွပါ။ ႂကြက္တက္ျခင္း ျဖစ္တတ္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္း နည္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 **ၾကြက္တက္ျခင္းဆိုတာ ဘာလဲ**

 ေျခသလံုးေနရာနဲ႔ ဒူးေခါင္းရဲ႕ အေနာက္ဘက္ေနရာက ႂကြက္သားေတြ တအား နာက်င္လာတတ္တဲ့ ခံစားမႈမ်ဳိးပါ။ တစ္ခါတေလ ေျခဖဝါးေနရာက ႂကြက္သားေတြမွာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အခ်ိန္အားျဖင့္ စကၠန္႔ပိုင္းနဲ႔ မိနစ္အနည္းငယ္ေလာက္ ၾကာတတ္ၿပီး တခ်ဳိ႕ေတြမွာ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြမွာ ႂကြက္တက္တာဟာ တစ္ေန႔တာ လႈပ္ရွားမႈၿပီးလို႔ ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္က်မွ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အိပ္စက္ခ်ိန္ကို အေႏွာင့္အယွက္ေပးတတ္ပါတယ္။ **ဘယ္လိုလူေတြမွာ ႂကြက္တက္တတ္သလဲ** လူတိုင္းမွာ ႂကြက္တက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အသက္ႀကီးသူေတြမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တတ္ၿပီး ႂကြက္တက္တဲ့သူ သံုးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ႏႈန္း ဟာ အသက္ ၆၀ ဝန္းက်င္ေတြမွာ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ၁၀ ေယာက္မွာ ေလးေယာက္ႏႈန္းဟာ တစ္ပတ္မွာ သံုးႀကိမ္ေလာက္ ႂကြက္တက္တတ္ ပါတယ္။


**ဘယ္လိုျပႆသနာေတြက ႂကြက္တက္ေစတာလဲ**

အေျခအေနတစ္ခုကို အေျခခံၿပီး ႂကြက္တက္တာမ်ဳိးေတာ့ မရွိတတ္ပါဘူး။ ေျခေထာက္ ႂကြက္သားေတြဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ႐ုတ္တရက္ ႂကြက္တက္တဲ့ အေျခအေနကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ အိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္မွာ သင့္ေျခေထာက္ဟာ ေကြးတာဆန္႔တာကို သင္ကိုယ္တိုင္ သတိမထားမိႏိုင္ပါဘဲ ႂကြက္တက္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါက ႂကြက္သားေတြ ပံုစံမက်ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ တဲ့ ျပႆသနာမ်ဳိး ျဖစ္ တာေၾကာင့္ ဆြဲဆန္႔ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ေပးတာမ်ဳိးနဲ႔ သက္သာေစႏိုင္ ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ျပႆသနာကေတာ့ တျခားက်န္းမာေရး ျပႆနာ ေတြေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေနရတဲ့ ေဆးဝါး တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ႂကြက္ သားေတြကို အျပင္းအထန္ ဖိအားေပးခံရတာမ်ဳိး၊ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္တာ မ်ဳိး၊ ေသြးထဲမွာ ဆားဓာတ္ မညီမွ်တာမ်ဳိး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္၊ သိုင္း႐ြိဳက္ျပႆနာ၊ ေျခေထာက္ အတြင္း ေသြးလည္ပတ္မႈ အားနည္းတာမ်ဳိး၊ အရက္အလြန္ အကၽြံ ေသာက္တာမ်ဳိး၊ အာ႐ံုေၾကာ အားနည္းတာ၊ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ကု ေဆးဝါးေတြ ေသာက္သံုးေနရတာမ်ဳိးေတြေၾကာင့္ ႂကြက္တက္တတ္ပါ တယ္။  

**ဘယ္လို ကုသမႈ ေပးႏိုင္မလဲ** 

အေၾကာေတြကို ဆန္႔ထုတ္ေပးတဲ့ ေလ့က်င့္မႈမ်ဳိးနဲ႔ ႏွိပ္နယ္ေပးတာမ်ဳိးေတြ က ေျခေထာက္ ႂကြက္တက္တာကို အထိေရာက္ဆံုးနဲ႔ အျမန္ဆံုး သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။ နာက်င္မႈကေတာ့ ႂကြက္တတ္တာ သက္သာ သြားေပမယ့္ က်န္ေနတတ္ပါတယ္။ နာက်င္မႈကို သက္သာေစဖို႔ ပါရာစီ တေမာလို ေဆးမ်ဳိးေတြ ေသာက္ေပးႏိုင္ၿပီး ႂကြက္တက္တာ သက္သာၿပီးလို႔ ၂၄ နာရီၾကာမွ နာက်င္မႈ သက္သာသြားႏိုင္ပါတယ္။ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ မႈေၾကာင့္ ႂကြက္တက္တာမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ လံုေလာက္တဲ့ ေရပမာဏ ေသာက္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ေဆးဝါးကုသမႈေတြ လိုအပ္ရင္ေတာ့ ေလးပတ္ကေန ေျခာက္ပတ္အထိ ေသာက္သံုးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ႂကြက္ တက္တာကို သက္သာေစဖို႔ မဂၢနီဆီယမ္၊ ဗီတာမင္ဘီကြန္ေပါင္း၊ ဗီတာမင္အီး၊ diltiazem, naftidrofuryl, orphenadrine နဲ႔ verapamil ပါဝင္တဲ့ ေဆးေတြကို မွီဝဲေပးသင့္ပါတယ္။ 

**ဘယ္လိုကာကြယ္တားဆီးမလဲ**

 တစ္ခါတေလ ႂကြက္တက္တာမ်ဳိးကေတာ့ ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းေလးေတြ နဲ႔ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ၿပီး ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ႂကြက္တက္ျခင္းအတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ ကုသႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြကို ရွာေဖြရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။သင့္မွာ လက္ရွိေသာက္ သံုးေနရတဲ့ ေဆးဝါးေတြရွိရင္ အဲ့ဒီေဆးဝါးရဲ႕ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးကို သိဖို႔ ဆရာဝန္ကို အျမန္ဆံုး ျပသကာ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးပါ။ ေဆးဝါးေသာက္ေန ရသူ မဟုတ္ဘူး ဆိုရင္လည္း တျခားက်န္းမာေရး ျပႆသနာ ရွိ၊ မရွိ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ပါ။
** ႂကြက္တက္ျခင္း သက္သာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား** 

ဆြဲဆန္႔ေလ့က်င့္ခန္းေတြက ႂကြက္တက္တာကို ကုသႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း မဟုတ္ေပမယ့္ သက္သာေစႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ။ ေလ့လာမႈေတြအရ သတ္မွတ္မထားေပမယ့္ ဆရာဝန္ အမ်ားစုကေတာ့ လမ္းၫႊန္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ ႂကြက္သားေတြကို အေထာက္အကူျပဳေစမယ့္ ဆြဲဆန္႔ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို တစ္ေန႔ ငါးမိနစ္၊ သံုးႀကိမ္ေလာက္ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ အိပ္ရာမဝင္ခင္မွာ ျပဳလုပ္ေပးရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္။ နံရံမွာ လက္ေထာက္ထားၿပီး မတ္တတ္ရပ္ေနကာ ေျခေထာက္ေတြကိုေနာက္ျပန္ဆန္႔တန္းတင္တဲ့ ေလ့က်င့္မႈမ်ဳိးကို ႂကြက္တက္တာ သက္သာေစဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

**ၾကြက္တက္ျခင္း သက္သာေစမည့္ အိပ္စက္မႈပံုစံ**

 သင့္အိပ္စက္မႈပံုစံကလည္း ႂကြက္တက္တာကို သက္သာေစဖို႔ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ - ေျခေထာက္ေအာက္ထဲမွာ ေခါင္းအံုးတစ္လံုးခုထားၿပီး သင့္ရင္ဘတ္ေန ရာထက္ အနည္းငယ္ ျမင့္ေနေအာင္ အိပ္ပါ။ - ေျခေထာက္ကို ေကြးေကာက္ေနတာမ်ဳိး မျဖစ္ေစဘဲ ေသခ်ာ ဆန္႔တန္းၿပီး အိပ္ပါ။ - သင့္ေျခေခ်ာင္းေတြနဲ႔ ေျခေထာက္တစ္ခုလံုးကို ေစာင္နဲ႔ ေသခ်ာလံုၿခံဳေႏြးေထြးေအာင္ ထားၿပီး အိပ္စက္ဖို႔ လိုပါတယ္။

 +Good Health+

Read More...

Monday, October 20, 2014

==အန္းဖီးလ္ကြင္းမွာၾကိဳးးၾကာနီတို ့အ ေျခအေနေကာင္းပါ့မလား==

ခ်န္ပီယံလိဂ္အုပ္စု ပြဲစဥ္(၃)ကုိ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္မွာ ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားတဲ့အခါ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ပြဲစဥ္က လီဗာပူးနဲ႔ ရီးရဲ မက္ဒရစ္တုိ႔ ပြဲစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးလူစာရင္းနဲ႔ ပြဲထြက္လာၾကမယ့္ ဒီပြဲစဥ္ဟာ ပရိသတ္အႀကိဳက္ရသမ်ဳိးစုံေပးၿပီး အသုံးေတာ္ခံဦးမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။


**လီဗာပူးႏွင့္ ရီးရဲမက္ဒရစ္**

 ေနာက္ဆုံးေတြ႕ဆုံခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ လီဗာပူးတုိ႔ ႏွစ္ေက်ာ့စလုံး အႏုိင္ယူျခင္းခံထားရတဲ့ အေႂကြးကုိ အခုပြဲမွာ ရီးရဲမက္ဒရစ္တုိ႔ ျပန္ဆပ္ႏုိင္ မလားဆုိတာ ရင္ခုန္စရာပါပဲ။ ဂုိးသြင္းေျချမဴးေနတဲ့ စီေရာ္နယ္ဒုိ ဦးေဆာင္ တဲ့ တုိက္စစ္မွဴးေတြဟာ အန္ဖီးလ္ကြင္းမွာ လီဗာပူးခံစစ္ကုိ ဘယ္လုိ ေက်ာ္လႊားမလဲဆုိတာလည္း ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္စရာေကာင္းေနပါတယ္။ ေျခ စြမ္းမတည္ၿငိမ္တဲ့ လီဗာပူးရဲ႕လက္ရွိအေနအထား မွာ ဒဏ္ရာရကစားသမား ေတြလည္း ရွိေနတာမုိ႔ ဧည့္သည္တုိ႔ရဲ႕ အႏုိင္ရလဒ္ပုံေဖာ္မႈကုိ ႀကိဳးၾကာနီတုိ႔ ခြင့္ျပဳရမယ့္ အေနအထားရွိပါတယ္။  

**အက္သလက္တီကုိႏွင့္ မယ္လ္မုိ**

 ေနရာလိုက္ကစားသမားေကာငး္ ေတြရွိနတ ့ဲ အက္သလက္တီကိုအတြက္ ေတာ့ မယ္လ္မုိဟာ ၿပိဳင္ဘက္ေကာင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဆြီဒင္ ကလပ္ မယ္လ္မုိဟာ ဆြီဒင္လိဂ္မွာေတာ့ ၂၇ ပြဲကစားၿပီးခ်ိန္မွာ တန္းစီ ဇယားထိပ္ဆုံးမွာရပ္တည္ေနတာမုိ႔ အက္သလက္တီကုိတ႔ုိ ေလွ်ာ့တြက္ရင္ မွားပါလိမ့္မယ္။ အေလးအနက္ကစားမွ အိမ္ရွင္တုိ႔ အမွတ္ရမယ့္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 **အုိလံပီယာကုိ႔စ္ႏွင့္ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္** 

ဂရိကလပ္အုိလံပီယာကုိ႔စ္ဟာ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ကုိ အိမ္ကြင္းမွာ လက္ခံ ကစားရေပမယ့္ အမွတ္ရဖုိ႔ေတာင္မလြယ္ပါဘူး။ စီးရီးေအမွာ ဒီႏွစ္ သေရ ပြဲ၊ ႐ႈံးပြဲမရွိေသးတဲ့ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ဟာ ေျခစြမ္းထက္ျမက္ေနတာမုိ႔ အခုပြဲ အေ၀းကြင္းမွာကစားရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ရလဒ္ေကာင္းပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္ အေရးရွိေနပါတယ္။


 **ဂါလာတာစာေရးႏွင့္ ေဒါ့မြန္** 

(ဘိုရုရွား ေဒါ့မြန္ကလပ္ကစားသမားေတြပါ)
ခ်န္ပီယံလိဂ္အုပ္စု (D)မွာ ေဒါ့မြန္တုိ႔ ႏွစ္ပြဲကစားၿပီးခ်ိန္ ေျခာက္ မွတ္ရ ၿပးီ ထပိ ဆ္ းံု မွာရပ္တည္ေ နပါတယ။္ ဂါလာတာစာေရးတို ့က ႏွစ္ပြဲကစား၊တစ္မွတ္သာရရွိထားတာမုိ႔ ဒီပြဲမွာအားထည့္ဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေဒါ့မြန္ရဲ႕ တုိက္စစ္၊ ခံစစ္ေတြက ခ်န္ပီယံလိဂ္ပြဲစဥ္ေတြမွာ အေကာင္းဆုံး အေနအထားရွိေနတာမုိ႔ ဧည့္သည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 **မုိနာကုိႏွင့္ ဘင္ဖီကာ**

 ျပင္သစ္ကလပ္ မုိနာကုိဟာ လီဂူး-၁မွာေတာ့ ႐ႈံးပြဲေတြမ်ားေနပါတယ္။ ေပၚတူဂီကလပ္ ဘင္ဖီကာတုိ႔ကေတာ့ ႏုိင္ပြဲေတြဆက္တုိက္ရရွိေနတာမုိ႔ ဒီပြဲ မွာ ဧည့္သည္တုိ႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္မႈေတြသာ ရလဒ္ကုိပုံေဖာ္ပါလိမ့္မယ္။ 

 **ေလဗာကူဆင္ႏွင့္ ဇင္းနစ္** 

ဘြန္ဒက္စ္လီ ဂ ါမွာပုံမွနွ္ ေ ျခစြမ း္ ရေနတ ့ဲ ေလဗာကူဆင္ဟ ာ ရုရု ာ းလိဂ္မွာ ေျခစြာေနတဲ့ ဇင္းနစ္ကုိ ပြဲက်ပ္အျဖစ္ လက္ခံကစားရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သေရပဆဲြ ကတ္ ကို ၾ္ကဳံေတ႕ြ ေနတဲ့ေနတ ့ဲ ဇငး္ နစ္ဟ ာ အေ၀းကြင္း မွာအမွတ ျ္ပည့္ရဖ႔ို မလြယ္ပါဘူး။ ။


 +မိုးျမင့္လင္းလက္+

Read More...

===ကာတြန္းဟာသ(သစ္ေတာၾကီးေတြကိုေလ့လာခ်င္ရင္ျဖင့္)==


Read More...

==လူထုက်န္းမာေရး (စကၠန္႔၃၀အတြင္းမွာ ေခါင္းကိုက္မႈကို ေပ်ာက္ေအာင္ကုမယ္)==

**Public Health**

 စကၠန္႔ ၃၀ အတြင္းမွာ ေခါင္းကိုက္မႈကို ေပ်ာက္ေအာင္ကုမယ္တကယ္လြယ္ျပီး အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္းေလး ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္နိုင္ငံမွ ေဆးပညာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ လက္မနဲ႔ လက္ညိဳးနွစ္ခုၾကားကို ခပ္တင္းတင္းေလး ဖ်စ္လိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ဆြဲေပးပါ။ ေခ်ေပးပါ။ အဲလိုနည္းနဲ႔ စကၠန္႔ ၃၀ လုပ္ေပးလိုက္ပါ။ ခပ္တင္းတင္းေလး လုပ္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။ ေခါင္းကိုက္ေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ အေၾကာေတြ တက္ေနရင္ သက္သာလာ ပါလိမ့္မယ္။ လက္မနွင့္ လက္ညိဳးနွစ္ ခုၾကားက ဦးေခါင္းေၾကာကို တိုက္ရိုက္ေရာက္ရိွ ေစေသာ ေနရာျဖစ္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပံုတြင္ ၾကည့္ကာ လုပ္နိုင္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြ သိေအာင္ ရွယ္လုပ္ေပးပါ။

+ရိုးရာေလး+

Read More...

==မဲေဆာက္ျမိဳ ့OSSရုံးမွာဗိုလ္ၾကီးမိုးေအာင္ခိုင္ဦးစီးျပီး၄နွစ္ဗီဇာသက္တမ္း တိုးလိုသူေတြကို အျပီးေဆာင္ရြက္ေနတာေတာ္ေတာ္အရွိန္ရေနျပီ==

(မဲေဆာက္ျမိဳ ့ထိုင္း-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားၾကီး အနီးကTak Checkpoint Application and workpermit ဘာညာေရးထားတာဟာOSSရုံးပဲ။ ရုံးေရွ ့မွာစည္လိုက္တာဗိုလ္ၾကီးမိုးေအာင္ခိုင္အလွဴေပး(အဲေလ) အျပီးအစီးေဆာင္ရြက္ေပးေနတာပါဗ်)

+(ေအာက္တိုဘာလ၂၀ရက္၊၂၀၁၄-ေသာင္ရင္းနဂါး)+ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တာ့ခ္ျပည္နယ္(ခရုိင္)မဲေဆာက္ျမိဳ ့မွာျမန္မာနိုင္ငံ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးဌာနကဦးစီးအရာရွိ-ဗိုလ္ၾကီးမိုးေအာင္ခိုင္ဦးစီးျပီး One Stop Service(OSS)ရုံးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကိုအျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလက်မွ၄နွစ္ဗီဇာသက္တမ္းျပည့္မယ့္ညီမတစ္ေယာက္က ဆရာမိုးကိုအခုသက္တမ္းတိုးလို ့ရ-မရေမးလာတာကိုဆရာမိုးကOSSရုံး ေရာက္တဲ့အခါဦးစီးအရာရွိ-ဗိုလ္ၾကီးမိုးေအာင္ခိုင္ကိုေမးၾကည့္ေတာ့ **ရပါတယ္။ဥပေဒမွာ၆လအလိုမွာကတည္းကအလုပ္ရွင္ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးကျဖစ္ေစသက္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား ရွာေဖြေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန(DOE-က်ဟန္ငန္)ဆီကိုစာရင္းတင္။ ျပီးေတာ့ရက္ခ်ိန္းေစာင့္။ရက္ခ်ိန္းေစ့တာနဲ့ ့ေဆာင္ရြက္လို ့ရတာရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ထိုင္းနိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံရုံးကဒီအလုပ္သမားဟာေတာ့ျဖင့္ ၄နွစ္ဗီဇာသက္တမ္းတိုးဖို ့အမွန္လိုအပ္ပါေၾကာင္းေထာက္ခံစာရယ္၊ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္သမား ရွာေဖြေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန(DOE-က်ဟန္ငန္)ဆီကမွန္ကန္ေၾကာင္းစီစစ္အတာ္ျပဳခ်က္ရယ္..အဲဒီစာရြက္၂ရြက္ ပါရပါမယ္..။၀န္ေဆာင္ခက(၇၀၀)ဘတ္ပါ** လို ့ရွင္းျပပါတယ္။


 


(OSS ရုံးစတင္ဖြင့္လွစ္ရန္ျပင္ဆင္တဲ ့ေန ့က
ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သားေတြအေပါၚ
ေစတနာပါသူ၃ဦးအမွတ္တရ)
 

(အလွည့္ကေလးေတာ့ေစာင့္ရမွာေပါ့ေနာ္။ ဆိုက္ကားေတာင္အလွည္ ့နဲ ့ထြက္ရတာကိုး။)
ၾသ.....အရင္သရဲေျခာက္မွာေၾကာက္ရေလာက္ေအာင္၇-ဂလနီးပါးေျခာက္ကပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္ကလာေရာက္ဖြင့္လွစ္တဲ့OSSရုံးဟာျဖင့္ဗိုလ္ၾကီးမိုးေအာင္ခိုင္
ဦးစီးျပီးလူ၀င္လူထြက္တစ္ေန ့တစ္ျခားမ်ားျပားစြာနဲ ့စည္ကားေနျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေၾကညာေမာင္းခတ္လိုက္
ပါရေစပရိသတ္။

၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊

 **ေသာင္ရင္းနဂါး+

Read More...

Sunday, October 19, 2014

==ငပိရည္၊ငပိေထာင္းနဲ ့အတို ့အျမဳပ္ပါရင္ဒို ့လူထုွရွိရာဆီကို ငါတို ့လမ္းေကာင္းေကာင္းေလ်ွာက္နိုင္ျပီထိုက္သူေအာင္==

**ထိုက္သူေအာင္**တဲ့။ သူဟာထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တာ့ခ္ျပည္နယ္(ခရုိင္)၉ျမိဳ ့နယ္ထဲမွာပါ၀င္ တဲ့ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမား၇ေသာင္းေလာက္ရွိတဲ့ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ ကေဒသခံလူထုစည္းရုံးေရးမွဴးတစ္ဦးပါ။ သူ ့ကို ၂၀၀၇ခုနွစ္မွာDARE Teamကတာ၀န္ခံေအးၾကဴကက်န္းမာေရးသင္တန္းတစ္ခုတက္ေစရာမ်ာသူဟာ လုပ္လက္စျဖစ္တဲ့နူကလီရြာကနွင္းဆီပန္းစိုက္တဲ့အလုပ္ကိုယာယီပသ္ခြာျပီး အေတြ ့အၾကဳံရွာေဖြခဲ့သူပါ။အဲဒီထဲကညီလိုခင္မင္တဲ့ေအးၾကဴကဓာတ္ပုံျပထားလို ့ ဆရာမိုးကေဘာလုံးသမားေအ့ဂ်င့္ပမာလူမႈကူညီေရးကစားသမားအသစ္ တစ္ေယာက္ကိုမ်က္ေစ့က်ခဲ့တာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလိုနဲ ့၂၀၀၈ခုနွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာတစ္ၾကိမ္၊ေအာက္တိုဘာလ၁၉ရက္(ဒီေန ့က ၆နွစ္ေျမာက္အမွတ္တရေပါ့)မွာတစ္ၾကိမ္..သူေက်ာင္းဆရာလုပ္ေနရာ ခ်ီဘားဘိုးရြာ(ျမန္မာတို ့အေခါၚ-ဘန္ ့ဆိေဆာင္)ကိုဦးဇင္း၃ပါးနဲ ့အတူဆရာမိုးတို ့ ကြင္းဆင္းအေထာက္အပံ့ေပးခဲ့တာကိုအမွတ္ရေနတာပါ။ သူ..ဒီေလာက္အထိေဒသခံလူထုအက်ဳိးကိုသယ္ပိုးနိုင္လိမ္ ့မယ္လို ့ မထင္မွတ္ခဲ့တာအမွန္ပါ။သူကဖုတ္ဖရာ့ေဒသထဲကိုေရာက္လာတဲ့အစိုးရ မဟုတ္တဲ ့အဖြဲ ့အစည္း(NGOs)ေတြကိုစိတ္ေက်နပ္ေအာင္ပါးပါးေလး လုပ္သြားနိုင္သူျဖစ္သလိုသူ ့အဆက္အသြယ္ေတြကိုတည္မွီျပီးလစာေကာင္း ရသူရ၊အလုပ္မရွိသူေတြအလုပ္ရနဲ ့သူကေတာ့မရွိမရွားနဲ ့ငပိစားဆဲဆရာမိုးရဲ ့ တပည့္ပါပဲ။ သူဟာဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ထဲမွာ၄၂ကီလိုမီတာစာသင္ေက်ာင္းအျပင္အျခားျမန္မာ
 ေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားစာသင္ေက်ာင္း၂ခုကိုပါၾကီးၾကပ္ကူညီေနသူျဖစ္တယ္ဗ်ာ။ သူကိုဆရာမိုးတစ္ေယာက္အၾကိမ္မ်ားစြာျမည္တြန္ေတာက္တီးခဲ့။ဆဲေရးခဲ့တာ ရ်ွိတယ္။သူယယဒါကိုခဏေတာ့တင္းဟန္ရွိတယ္။အဲ...မၾကာပါဘူး။ျပန္ေခါၚတာပါပဲ။

သူကဆရာမိုးရဲ ့ေနာက္၄နွစ္ေလာက္ေနာက္က်ျပိးမွဖုတ္ဖရာ့နယ္ေျမကိုနင္းခဲ့ေပမယ့္
 ေရေလာင္းအိမ္သာလုပ္တာလည္းရွိသလိုေရသန္ ့ဗူးေတြေနရာခ်ေပးနိုင္တာလည္းရွိပါတယ္။ ဆရာမိုးတစ္ေယာက္..ငပိရည္(၀ါ)ငပိေထာင္း နဲ ့အတို ့အျမဳပ္မပါရင္ထမင္းစားမ၀င္ သလိုထိုက္သူေအာင္လည္းဒါေတြကိုအလြန္နွစ္ျခိဳက္တာေတြ ့ရပါတယ္ဗ်။

ဆရာမိုးကအေျခခံလူထုလူတန္းစားေတြ(ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သားေတြ)ကို ျပဳံးရႊင္စြာဆက္ဆံျပီး
မိမိကိုယ္ကိုအျမီးတပ္ကာဗိုလ္လိုလို၊ျဂိဳလ္ေကာင္လိုလို အေကာင္လုပ္ေနေသာခ်ီးတုံၾကီး(ဖင္ေခါင္းစတား)တဲ ့လူစားေတြကိုေရာ၊ ပြဲစားစိတ္ထားနဲ ့အခြင့္အေရူသမားေတြကိုေအာ့နွလုံး နာပုံကိုလည္းသူ ့မွာေတြ ့ရတယ္ေလ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္လူထုအမ်ားစုကငါတို ့ကိုခ်စ္ရင္ရျပီေဟ့..ထိုက္သူေအာင္။ ေရွ ့သို ့ေနာ္..ငါ့တပည့္။ ==ငပိရည္၊ငပိေထာင္းနဲ ့အတို ့အျမဳပ္ပါရင္ဒို ့လူထုွရွိရာဆီကိုငါတို ့လမ္းေကာင္းေကာင္း
 ေလ်ွာက္နိုင္ျပီထိုက္သူေအာင္== 

ဒို ့လူထုနဲ့အတူဒီလမ္း၊ဒီစခန္းကိုရဲရဲေလွ်ာက္လွမ္းၾကစို ့ရဲ ့။ 

**ျပည္သူမပါ....အ၇ာရာ..ဘာဆိုဘာမွမျပီးနိုင္ပါ....
 ျပည္သူသည္သာ.....အခရာ....အရာရာကိုေျပာင္းလဲနိုင္သည္.... ခြန္အားမ်ွေ၀......ဒို ့တေတြသည္.....မလြဲမေသြ...ျပည္သူေတြအတြက္..** 

 ၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊


 +ဆရာမိုး+

Read More...

==မဲေဆာက္ျမိဳ ့ေတာင္ဘက္ကစိုက္ပ်ဳိးေရးေဒသျဖစ္တဲ့ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ကိုဒီေန ့ကြင္းဆင္းတယ္၊ထိုင္းအလုပ္ရွင္ကဓားနဲ ့ခုတ္လို ့ဒဏ္ရာရတဲ့ျမန္မာလုပ္သား၁ဦးအတြက္ မနက္ျဖန္ထိုင္းတရားရုံးမွာအေရးဆိုမယ္==

+(ေအာက္တိုဘာလ၁၉ရက္-၂၀၁၄-ေသာင္ရင္းနဂါး)+

ပရိသတ္တို ့ေရ..။ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တာ့ခ္ျပည္နယ္(ခရုိင္)ထဲမွာျမိဳ ့နယ္၉ခုရွိ တာေပါ့ဗ်ာ.။တာ့ခ္၊၀မ္ေက်ာင္း၊၀မ္အင္း၊မဲေဆာက္၊ဖုတ္ဖရာ့၊အုန္းဖန္၊မယ္ရမတ္၊ ထေဆာင္ရမ္း၊မယ္တန္..စသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။အဲဒီ၉ျမိဳ ့နယ္ထဲမွာမဲေဆာက္ နဲ ့တာ့ခ္ကလြဲ လို ့စက္ရုံအလုပ္ရုံအေတာ္နည္းျပီးတစ္နွစ္ပတ္လုံးနဲ ့ရာသီအလိုက္သိီး နွံေတြကိုစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ၾကပါတယ္။ ၾသ....ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဟုတ္စ။ ၇ေသာင္းေလာက္ရွိတယ္ဗ်။မဲေဆာက္ျမိဳ ့ရဲ ့၃ပုံ၁ပုံေပါ့။ အဲ..လုပ္အားခဘယ္ေလာက္ရၾကသလဲဟုတ္စ။
တစ္ျမိဳ ့နဲ ့တစ္ျမိဳ ့မတူၾကပါဘူး။ျမိဳ ့ပိုင္သေဘာထားကအဓိကက်ပါတယ္။ ဖုတ္ဖရျမိဳ ့နယ္ျမိဳ ့ပိုင္ဆြန္ခမ္းကျပီးခဲ့တဲ့ဇန္န၀ါရီလကစျပီးသူ ့ေဒသမွာေန ့စားခ ထိုင္းနိုင္ငံသုံေငြ(၁၄၀)ဘတ္ေပးရမယ္လို ့အမိန္ ့ထုတ္ေပမယ့္ခပ္တည္တည္နဲ ့ (၁၀၀-၁၂၀)ဘတ္ေပးေနတဲ ့ရြာလူၾကီးေတြလည္းရွိတာပါပဲ။ ကဲ..ဒီေန ့ေရာက္ခဲ့တဲ့ဖုတ္ဖရျမိဳ ့နယ္အေၾကာင္းပဲေဇာင္းေပးေျပာျပမယ္ေနာ္။ ဆရာမိုးကထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ကေနအိသီယိုပီးယားလည္းမသြား၊ ေျမာက္ကိုရီးယားကိုလည္း
မထြက္ပဲအေျခခံလူထုလူတန္းစားအေရး(၀ါ) ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအေရးကို၁၁နွစ္ေက်ာ္ၾကာ
တစိုက္မတ္မတ္လုပ္လာသူဆိုေတာ့ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ ့နယ္ထဲကိုရြာစဥ္ရြာဆက္အနည္းဆုံးတစ္ေခါက္ေတာ့
မေရာက္ဘူးတာမရွိပါဘူး။

တနွစ္ပတ္လုံးစိုက္ပ်ဳိးတဲ့အလွစိုက္ပန္း(နွင္းဆီ၊ကုလားပန္း-ေခါၚ-ေရႊဒဂါံးပန္း၊သေျပ၊ ရြက္လွ၊ကစ္စ္မီ၊ဂန္နမာ..စသျဖင့္)၊ဒါ့အျပင္တနွစ္ပတ္လုံးစိုက္ပ်ဳိးတဲ့(သရက္သီး၊ သေဘာံသီး၊ေလြ ့(မုန္ညင္းတစ္မ်ဳိး)၊မုန္လာဥ၊ေဂါၚဖီ၊ၾကက္သြန္နီ၊ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကံ၊ေျပာင္း၊စပါး)စတာေတြရယ္၊ရာသီအလိုက္စိုက္ပ်ဳိးးၾကတဲ့(ဲျငဳပ္၊ခရမ္းခ်ဥ္၊ခရမ္းသီး၊ အာလူး၊ဘူး၊ဖရုံ၊သခြား၊ပဲ..စတာေတြ) **ဘူး..ဖရုံ..သခြား..ပဲ..ေျပာင္း..စပါးေတြ.......အလြန္ေပါပါတဲ့..ျမိဳင္ေတာေျခ...... ျမဴးးပုံမနားပဲ.....
အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ေတြ...ထြန္ေနွာ...သာတဲ့ျမိဳင္ေတာေျခ..**
အလိုဗ်ာ....ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္နဲ ့အဆိုေတာ္ကိုျမတ္ေလးကိုသတိရမိပါရဲ ့ေနာ္။ ဒီေန ့က်ေနာ္(ဆရာမိုး)၀တ္ထားတာကအနိေရာင္အေနြးထည္နဲ ့ဆိုေတာ့တပ္ဆင္တို ့ ယင္လပ္တို ့ရွပ္နီဂိုဏ္းကလို ့မထင္လိုက္ပါနဲ ့ပရိသတ္။ ဒီေဒသသြားရင္အနည္းဆုံးကီလိုမီတာ(၅၀)အသြားအျပန္နွင္ရတာရယ္။ေတာရိပ္ ေတာ င္ရိပ္နဲ ့ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္နိုင္တာရယ္ေၾကာင့္အခုလို၀တ္ထားရတာပါဗ်ာ။ ပုံမွာပါတဲ့အတိုင္းေဒသေကာ္မတီဆရာထိုက္သူေအာင္ပါမယ္။ျပီးေတာ့ေရာက္ေလရာရြာကေဒသခံ
စည္းရုံးေရးမွဴးေတြပါမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အမႈတစ္ခုပါရခဲ့တယ္ဗ်ဳိ ့။ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္*ခ်စ္ပိုင္*ဆိုသူကျပီးခဲ့တဲ့၁လက ၃လစာလစာမရလို ့သြားေတာင္းေတာ့ဓားနဲ ့ခုတ္လႊတ္သတဲ့။ဒီအမႈကိုဘယ္သူမွ မတိုင္ရေသးေတာ့*လာပါ။စိတ္ရဲရဲေမြးပါ။မင္းတစ္ေယာက္ထဲအတြက္မဟုတ္ပဲ ေနာက္ေနာင္
ငါတို ့ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကိုဒီလိုအနိုင္မက်င့္ရဲေအာင္ ငါကိုယ္တိုင္ျမန္မာသံရုံးကိုေရာ၊မဲေဆာက္ကထိုင္းအလုပ္သမားရုံးကိုပါလိုက္ပါ ရင္ဆိုင္ေပးပါ့မယ္။မနက္ျဖန္မဲေဆာက္ေဆးရုံရက္ခ်ိန္းကိုဆက္ဆက္လာခဲ့ပါကြာ** လို ့တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။
အျပန္မွာဖုတ္ဖရျမိဳ ့နယ္ေစာအိုတိုက္နယ္(ေခ်ာင့္ခက္ျမိဳ ့နယ္ခြဲ)ထဲကနူကလီရြာ ကတပည့္ေက်ာ္အလုပ္ၾကပ္ေဇာ္ပုကသူ ့ဆီကိုအပါေခါၚျပီးနွင္းဆီပန္းလက္ေဆာင္ ေတြေပးလိုက္တာ
ဆိုင္ကယ္ေရွ ့ျခင္းထဲမွာအျပည့္ပါပဲ။
ၾသ...ပရိသတ္...။သူ ့ ့ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြကသူတို ့ဆရာကိုဆရာမိုး ရယ္လို ့ခ်စ္စနိုးေခါၚလိုက္သံဟာေစတနာမွန္ရင္ကံေကာင္းျခင္းနဲ ့အတူေရာင္ျပန္ဟပ္ ျခင္းဆိုတဲ ့
အတုံ ့အလ်ည့္သေဘာကိုပါက်ိန္းေသရရွိေစတာပါပဲဗ်ာ။ ၊

၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊ 

+ေသာင္ရင္းနဂါး+

Read More...

===ဆံျဖဴ သြားက်ိဳးကာ အိုမင္းခ်ိန္ထိ မျငိမ္းခ်မ္းေသးတဲ့ ကမၻာ.===

===ဆံျဖဴ သြားက်ိဳးကာ အိုမင္းခ်ိန္ထိ မျငိမ္းခ်မ္းေသးတဲ့ ကမၻာ.===
ကမၻာေျမ မိုင္တိုင္ေတြမွာ ေထာင္ေသာင္းမက ေ၀းကြာေနေပမဲ့
 ႀကာလာေလ အႏိုင္မခံ အရံႈးမေပး အေတြးဟာ
အနီးအနား ထိုင္ေနသလို နီးကပ္ ေ၀ဒနာေတြက အလံလို ေလထဲ ပ်ံ၀ဲ
 ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ေသာ့ခတ္ထားဆဲ အသံမ်ား ေအာင္ပဲြခံ ေ
ကာင္းကင္ ေ၀ယံ ၊ အေပ်ာ္ေတြ အိမ္မက္ထဲ ေကာက္ရ ခဲတယ္..ကမၻာ..။

 ႀကိိတ္မႏိုင္ ခဲမရ အမုန္းေတြ အေမွာင္ထဲ အျပံဳးမ်ား လြင့္က်
စိတ္မခိုင္ အႏိုင္ေတြရဲ ့တဖက္မွာ အရံႈးေတြ မတ္တပ္ရပ္ေနမယ္ မွန္းသိတယ္ ၊

 ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ရင္ေတာင္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္နဲ ့
အေပ်ာ္မ်ား လွည့္ျပန္ရ အေတာ္ရက္စက္တဲ့ ဥပကၡာ ၊
ကမၻာေျမဟာ ဖ်ားနာေနဆဲ ဆိုတာ သိေနတယ္..။

 ဒုကၡသည္ စခန္းက စားရမဲ့ ေသာက္ရမဲ့ လူေတြ အနာဂတ္ ေမွာင္မိုက္လဲ
 တန္ဘိုးႀကီး ဟိုတယ္ေပၚက အဆီျပန္ ဗိုက္ရဲႊ အစည္းအေ၀းလုပ္စားေနသူေတြ လက္ထဲ ပံုအပ္
 ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္းတဲ့ ေခတ္မွာ လူလာျဖစ္တာ စိတ္နာတယ္..ကမၻာ..။

ရုရွားနဲ ့တရုတ္ကို အနီကပ္ ျပရမဲ့အစား
ယူကရိန္းစစ္ပဲြ နဲ ့ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပပဲြထဲ အခ်ိန္ပို ကစားခိုင္းတယ္..။

အေမရိကန္တပ္ေတြ ဆီးရီးယားနဲ ့အီရတ္ကို ေ၀ဟင္က တိုက္ခိုက္စဥ္
 အာဖရိက အီဘိုလာေရာဂါ ေျမျပင္မွာ အေမရိကန္ကို ၀င္တိုက္တယ္..။

ဂါဇာ ကမ္းေျမွာင္ေဒသ အစၥေရးနဲ ့ပါလက္စတိုင္း စစ္ေသြးေတြ ထႀကြေတာ့
 အိုးအိမ္ပ်က္ေအာက္က လူေသေကာင္ အေလာင္းမ်ား မျမင္ေယာင္ေဆာင္ျပီး
 မစိုးရိမ္တတ္သလို ႏွစ္ဖက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
 အလုအယက္ စစ္ေအာင္ေႀကာင္းေႀကျငာတဲ့ ကမၻာ..။

 ေလာကအလယ္ ေသခါနီး နံပါတ္ တပ္ထားတဲ့ႏြားလို
 ကိုယ့္နံပါတ္နဲ ့ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ္ကစားရမဲ့ ေဘာ္လံုးသမားလို
 ခါကာဘိုရာဇီ ေတာင္တက္မွ လူေတြ ေပ်ာက္သြားသလို
 ျမိဳ ့လယ္ေခါင္ မွာ စာရိတၱနဲ ့သိကၡာမ်ား ေပ်ာက္ေနသူေတြ ရိွတယ္..။

လူနပ္ေတြ ေသနတ္ ခါးႀကားထိုးထားတဲ့ ေျမမွာ
တနပ္စားဥာဏ္နဲ ့စားပဲြ၀ိုင္းမွာ ဖင္ပူေအာင္ မထိုင္ရဲႀကဘူး..
လူလယ္ေခါင္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြ အိပ္ကပ္ေဖာင္းကား
လူေမြး လူေတာင္မေျပာင္တဲ့ လူထု စိတ္ဓာတ္ပ်က္ကာ
 ေတာင္းစားရကိန္းဆိုက္ေနတယ္..။

ရူးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ ကမၻာေျမဟာ
 ေတြေ၀ စိတ္ထားမ်ား ေရစီးလို ေျပာင္းလဲ
အထူးအေထြ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုလ္ဗယ္ဆုေတြ
 ႏွစ္စဥ္ေပးလဲ ဆံျဖဴ သြားက်ိဳးကာ အိုမင္းခ်ိန္ထိ မျငိမ္းခ်မ္းေသးတဲ့ ကမၻာ..။+ေအာင္ခိုင္ျမင့္+
၁၈ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၄

Read More...

==ကာတြန္းဟာသ-(ဘာပဲလုပ္လုပ္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမယ္ဆိုလို ့ပါ)==


Read More...

==လူထုက်န္းမာေရး (တစ္ခါတစ္ေလ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္တယ္)==

**Public Health** 

အလုပ္ေတြ အရမ္းမ်ားေနတဲ့ အခါ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အရမ္းေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ အခါမွာ ေမ့ေလ်ာ့ေန တတ္ၾကတယ္။ သို႔ေသာ အခက္အခဲ အတားအဆီေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔တဲ့ အခါၾကရင္ေတာ့ မိဘေတြကို အရင္ဆံုး သတိရတတ္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲလို မျဖစ္သင့္ဘူး။ မိဘဆိုတာ အိမ္အျပန္ အလာကို ေစာင့္ေနတတ္တဲ့ သူ၊ အျမဲတန္း ကူညီဖို႔ အသင့္ရိွေန သူ၊ သူတို႔ ငတ္ေနရင္ေတာင္ သားသမီးေတြ အတြက္ အစာဝေအာင္ ေကြ်းခ်င္တဲ့ သူမ်ိဳးေတြေပါ့။ တစ္ခါတစ္ေလ မိဘေတြကို ေမ့ေလ်ာ့တာေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူး။ သို႔ေသ္ာ အခ်ိန္ၾကာ စြာေတာ့ မေမ့ေလ်ာ့သင့္ဘူး။ မိဘရင္ခြင္ဆိုတာ ေအးျမျပီး နားခိုလို႔ ေကာင္းတဲ့ ေနရာတစ္ခုပါပဲ။ သင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေအာင္ျမင္ပါေစ တစ္ေန႔ေတာ့ မိဘရင္ခြင္ဆီ ျပန္သြားဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။

 +ေက်ာ္လင္းႏိုင္+

Read More...

Saturday, October 18, 2014

==ေဂါ့ဇီနဲ ့သန္းပိုင္တို ့ရဲ့အဖိုးတန္ဂိုးေတြကသူ ့ျပည္သူေတြကို ကမၻာ့ဖလားအိပ္မက္မက္ေစခဲ့သတဲ့ကြယ္==

(ဂ်ာမနီ ့ျပည္သူေတြကို ကမၻာ့ဖလားခ်န္ပီယံဆိုတဲ ့ အိပ္မက္လွလွမက္ေစခဲ့ေသာ*ေဂါ့ဇီ*)

ေဂါ့ဇီ.....မာရိယိုေဂါ့ဇီ..ခ်ာတိတ္ကေလးေဂါ့ဇီ...စသျဖင့္၂၀၁၄ကမၻာ့ဖလားျပိဳင္ပြဲၾကီး မွာဂ်ာမနီအသင္းကိုရဲ့ခ်န္ပီယံျဖစ္ေစခဲ့တဲ့အဖိုးတန္ဂိုးတစ္ဂိုးကိုသြင္းယူေပးခဲ့ သူေပါ့ဗ်ာ။ဂ်ာမာန္ ့ျပည္သူေတြကိုကမၻာ့ဖလားခ်န္ပီယံဆိုတဲ့အိပ္မက္လွလွကိုမက္ေစသူဟာေဂါ့ဇီပါပဲပရိသတ္။ ေဂါ့ဇီကိုကြင္းထဲေမာင္းမသြင္းမီမွာတဖက္ျပိဳင္ဘက္အာဂ်င္တီးနားအသင္းက မက္ဆီထက္ပိုေတာ္သူရယ္လို ့ အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီစိတ္ဓာတ္ခ်ာခ်င္သြင္းေပးခဲ့သူကဂ်ာမနီအသင္းနည္းျပဂ်ဳိအာခ်င္လို ပဲျဖစ္ပါတယ္။မက္ဆီထက္ပိုေတာ္သူဆိုတာေျမွာက္ပင့္လြန္းရာေရာက္ေနေပမယ့္ ဂ်ာမနီအသင္းဟာအခ်ိန္ပိုဒုတိယပိုင္းကစားေနခ်ိန္အထိတစ္ဂိုးမွမသြင္းနိုင္ပဲျဖစ္ေနခ်ိန္မွာဒီစကားဟာ
အလြန္တာသြားခဲ့ပါတယ္။အဲ..မၾကာပါဘူး။ပြဲခ်ိန္၁၁၂မိနစ္မွာ ျပိဳင္ဘက္အာဂ်င္တီးနားအသင္းဘက္ကို
ခ်ာတိတ္ကေလးေဂါ့ဇီ..ကအဖိုးတန္ဂိုးတစ္ဂိုး ကိုသြင္းယူလိုက္ေတာ့တာပါပဲဗ်ဳိ ့။ ( ျပိဳင္ဘက္အာဂ်င္တီးနားအသင္းဘက္ကိုဂ်ာမနီအသင္းက
ခ်ာတိတ္ကေလးေဂါ့ဇီ..ကအဖိုးတန္ဂိုးတစ္ဂိုး ကိုသြင္းယူ)
ေဟာၾကည့္..မေန ့ကျမန္မာနိုင္ငံကအိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပတဲ့ယူ၂၀ ကမၻာ့ဖလားျပိဳင္ပြဲေအာရွဇုန္ေျခစစ္ပြဲမွာ*သန္းပိုင္တို ့ရဲ့အဖိုးတန္ဂိုးေတြကသူ ့ျပည္သူေတြကိုကမၻာ့ဖလား
အိပ္မက္မက္ေစခဲ့သတဲ့ကြယ္*။

 သန္းပိုင္ေရ......
သန္းပိုင္ေရ......
သန္းပိုင္ေရ......
မင္းဟာ..မာရိယိုေဂါ့ဇီ..ခ်ာတိတ္ကေလးေဂါ့ဇီလက္သစ္ပါပဲကြာ..။ မင္းေၾကာင့္ကမၻာ့နဲ ့အ၀ွမ္းမွာလုပ္အားေရာင္းခ်ေနရတဲ့ျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သ မားေတြ(စုစုေပါင္း၉သန္းမ်ွ)ဟာအလြန္၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပါတယ္ကြာ။  


(သန္းပိုင္တို ့ရဲ့အဖိုးတန္ဂိုးတစ္ဂိုဟာေအာင္ျနင္မႈနဲ ့နွစ္ေပါင္းမ်ားစါာေ၀းကြာေနလို ့ေအာင္ပြဲဆာေလာင္
 ေနေသာ ျပည္တြင္း-ျပည္ပျမန္မာ ့ျပည္သူေတြကို ယူ-၂၀ကမၻာ့ဖလား၀င္ခြင့္အိပ္မက္မက္ေစခဲ့သတဲ့ကြယ္)
မေန ့ကျမန္မာနဲ ့ယူေအအီး(ဒူဘိုင္း)အသင္းတို ့ကန္ၾကမယ္ဆိုေတာ့ကာ. .ဒို ့ထိုင္းနိုင္ငံမဲေဆာက္ျမိဳ ့ကတခ်ဳိ ့ေသာစက္ရုံအလုပ္သမားေတြဟာေန ့တိုင္းမရွိတဲ့အိုတီခ်ိန္ကို
အလုပ္မဆင္းပဲေအာ္ဟစ္အားေပးၾကတယ္ကြ။ (သန္းပိုင္တို ့ရဲ့အဖိုးတန္ဂိုးတစ္ဂိုဟာ ျပည္တြင္း-ျပည္ပျမန္မာ ့ျပည္သူေတြကို ယူ-၂၀ကမၻာ့ဖလား၀င္ခြင့္အိပ္မက္မက္ေစခဲ့သတဲ့ကြယ္)
သန္းပိုင္ေရ...... သန္းပိုင္ေရ...... သန္းပိုင္ေရ....မင္းအပါအ၀င္ယူေအအီးကိုတစ္ဂိုးထဲနဲ ့အနိုင္ကစားခဲ့တဲ့ပြဲအျပီးမွာ ပရိသတ္ျပည္သူေတြကိုတိုင္ပင္မထားပဲကန္ေတာ့ၾကတဲ့ျမင္ကြင္းဟာျဖင့္ မင္းတို ့နဲ ့ပရိသတ္ျပည္သူေတြ၇ဲ ့အနာဂတ္ေအာင္ျမင္မႈတံခါးေခါက္သံပဲလို ့ငါရဲရဲ ေျပာလိုက္ပါရေစ။

 ေၾသာ္...ပရိသတ္တို ့ေရ...ေဂါ့ဇီနဲ ့သန္းပိုင္တို ့ရဲ့အဖိုးတန္ဂိုးေတြကသူ ့ျပည္သူေတြကို ကမၻာ့ဖလားအိပ္မက္မက္ေစခဲ့သတဲ့ကြယ္ ၊

၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊၊ 


+ေသာင္ရင္နဂါး+

Read More...

-==ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကရမယ့္မန္ယူအသင္းရဲ ့အနာဂတ္-==

မန္ယူ အသငး္ ရ႕ဲ မတည္မၿငိမ ျ္ဖစ္မႈေ တြေ ၾကာင ့္ ရလဒ္ေကာငး္ မြန္ ေအာင္ ႀကဳိးစားေနရတ ့ဲ နညး္ ျပဗန္ဟ ားလန္ အဖ႕ဲြသားေတြအတြက္ေ ရာ မန္ယူပရိသတ္ ေတြအတြက္ပါ ႐ုိက္ခတ္လာတဲ့သတင္းကေတာ့ မန္ယူအသင္းကုိ ေရာင္းခ် ေတာ့မယ္လုိ႔ ထြက္ေပၚေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဂေလဇာမိသားစုဟာ မန္ယူအသင္းကုိ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ေပါင္သန္း ၈၀၀ ခန္႔နဲ႔ ၀ယ္ယူခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုမျဖတ္သန္းခင္မွာ ျပန္လည္ေရာင္း ခ်ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့သတင္းေတြထြက္ေပၚလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါကလည္း ဂေလဇာမိသားစုညီအစ္ကုိေတြရဲ႕ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အဓိကအခ်က္ကေတာ့ မန္ယူအသင္းရဲ႕ ေျခစြမ္းက်ဆင္းမႈနဲ႔ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေႂကြးၿမီမ်ားတင္ရွိျခင္း၊ ေဘာလုံးသမားအသစ္မ်ား ၀ယ္ယူျဖည့္ဆည္း ျခင္း၊ ရလဒ္ဆုိးရြားမႈႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဥေရာပ၀င္ခြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားေၾကာင့္ မန္ယူအသင္း ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြအျပင္ ပုိင္ရွင္ဂေလဇာမိသားစုရဲ႕ဖခင္ မယ္လ္ကြန္ဂေလ ဇာ ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းက ကြယ္လြန္သြားခဲ့တာေၾကာင့္ မိသားစုအတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး မန္ယူကုိေရာင္းခ်မယ္လုိ႔ သတင္း ေတြ ထြက္ေပၚလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလုိအေျခအေနမွာ စင္ကာပူသူေဌးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ပီတာလင္းက မန္ယူ ကုိ၀ယ္ယူမယ္လုိ႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚလာျပန္ပါတယ္။ ပီတာလင္းဟာ စပိန္ကလပ ္ ဗလင္စီယာအသငး္ က ို ၀ယ္ယူထ ားတာျဖစၿ္ပးီ အခုမန္ယူ အသငး္ ကုိ ထပ္မံ၀ယ္ယူဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိုပါတယ္။ ေခ်းေငြေတြနဲ ့ ရပ္တည္ေနတဲ့မန္ယူဘ႑ာေရးအေျခအေနမွာအတးို ႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးအေနအထားအရ အက်ဳိးအျမတ္ထိခုိက္လာ ႏုိင္သည့္အေျခအေနျဖစ္ရာ ဂေလဇာညီအစ္ကုိမ်ားအၾကား မန္ယူကို ေရာင္း ခ်မည့္ အယူအဆမ်ားေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ ့္ ကမ္ၻာပရိသတ္အမ်ားစ ု အားေပးမႈရရွိေ နတ ့ဲ မန္ယူကိုဂေလဇာ မိသားစု၀င္အခ်ဳိ႕က ေရာင္းမထုတ္လုိၾကပါဘူး။ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၀၂ ခုႏွစ္မွာ မန္ယူသုိ႔ေျပာင္းခဲ့တဲ့အျပင္ ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ မွာ ကမ္ၻာ ့အခ်မ္းသာဆုံး ေဘာလုံးအသင္းျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ပတ္လည္ ၀င္ေငြ ေပါင္ ၃၉၅ ဒသမ ၉ သန္းရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၁၆၅ ဘီလီယံခန္႔တန္ဖုိးရွိတဲ့ အသင္းျဖစ္လာၿပီး ကမ္ၻာ့ဒုတိယေျမာက္ တန္ဖုိးအႀကီးဆုံး ေဘာလုံးအသင္းျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မန္ယူအသငး္ ရ႕ဲ အနာဂတ္ေ ျပာငး္လဲမႈဟ ာ စိတ္၀င္စ ားစရာ ေကာငး္ ေနတာေၾကာင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


+မိုးျမင့္လင္းလက္+

Read More...

==ကာတြန္းဟာသ(သူခိုးတိုင္းမ်က္မွန္အနက္မတပ္ၾကပါ)==


Read More...

==လူထုက်န္းမာေရး( က်န္းမာလို-အိုသည္မရွိ)==

**Public Health**

အသက္ႀကီးသူ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ မိနစ္ ၂၀ မွန္မွန္ လမ္းေလွ်ာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အကူအညီမလိုဘဲ မိမိဘာသာ လမ္းေလွ်ာက္ လာႏိုင္ၿပီး ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း က်န္းမာေရးမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာႏိုင္ေၾကာင္း မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ေလ့လာမႈတစ္ခုက ဆိုပါသည္။ ဤေလ့လာမႈအေၾကာင္းကို အေမရိကန္ေဆးပညာအစည္းအ႐ံုးဂ်ာနယ္ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားသည္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းအပါအ၀င္ ျခံ၀င္းအတြင္း ပန္းအိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ ေျမဆြသစ္ပင္စိုက္ျခင္း၊ အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း စေသာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ အသင့္ အတင့္ ေန႔စဥ္မွန္မွန္ျပဳလုပ္မႈမ်ားသည္ မျပဳလုပ္သူမ်ားထက္ပို၍ လႈပ္ရွား ႏိုင္စြမ္းအားေကာင္းေၾကာင္း၊ သူတစ္ပါးအကူအညီ လက္တြဲလမ္းေလွ်ာက္ ေပးရျခင္းမလိုဘဲ မိမိဘာသာ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားႏုိင္စြမ္းသည္ လမ္းမေလွ်ာက္သူ၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မရွိျခင္းမ်ားထက္ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဘ၀ေနထိုင္မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား အမွီသဟဲ ကင္းစြာ ေနထုိင္ႏိုင္ေရးဟု အမည္ေပးထားေသာ ဤေလ့လာစမ္းသပ္မႈတြင္ အထိုင္မ်ားေသာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ နည္းပါးသည့္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္း အဘိုးအဘြား ၁၆၃၅ ဦးအား ေလ့လာခဲ့သည္။ ထိုေလ့လာ မႈတြင္ အဘိုးအဘြားမ်ား၏ တစ္မိုင္၏ ေလးပံုတစ္ပံု မီတာ ၄၀၀ (၁၃၁၂ ေပ) ေလွ်ာက္ႏိုင္မႈအေပၚမူတည္၍ ၄င္းတို႔၏ လႈပ္ရွားႏိုင္မႈအရ အက်ိဳး သက္ေရာက္ပံုကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

မီတာ ၄၀၀ တစ္မိုင္၏ ေလးပံုတစ္ပံု တစ္နာရီလွ်င္ ႏွစ္ဖာလံုသည္ ဖေလာ္ ရီဒါတက္ၠသိုလ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာမႈ အရ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အကြာအေ၀းျဖစ္သည္။ ““မီတာ ၄၀၀ ဆိုတာ ပန္းျခံတစ္ပတ္၊ ကန္တစ္ပတ္ အကြာအေ၀းသာရွိပါ တယ္။ ဒီအကြာအေ၀းက သူမ်ားတြဲေခၚမႈမပါဘဲ မိမိဘာသာ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္တဲ့ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ အေရးပါတဲ့ အကြာအေ၀းျဖစ္ပါတယ္”” ဟု အဆိုပါေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ေမရီလန္းတက္ၠသိုလ္မွ ပါေမာက္ၡ ဂ်က္ကူရာနစ္က ဆိုပါသည္။ ေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားသည္ အစပိုင္းတြင္ တစ္မိုင္၏ ေလးပံု တစ္ပံုကို ၁၅ မိနစ္အတြင္း ေလွ်ာက္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းစြမ္းရည္က်ဆင္းမည့္ အႏ္ၲရာယ္ရွိေနပါသည္။ အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ အားနည္းျခင္းသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာလို ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းအခ်က္က သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား နာမက်န္းျဖစ္ရျခင္း၊ ေဆး႐ံုတက္ရျခင္း၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္မက်မီေသဆံုးရျခင္း တို႔အတြက္ ေဘးအႏ္ၲရာယ္ပင္ျဖစ္သည္။
“လူေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္ျမင္ေတြ႕ေနရတဲ့ လူနာေတြပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာခ်က္က သိပ္ကိုအေရးႀကီးပါတယ္။ ေလ့လာ မႈကေန စံနမူနာအျဖစ္ ေလ့လာမႈ နည္းပါးတဲ့ လူဦးေရပါ၀င္ေနပါတယ္”” ဟု အဖြဲ႕မွ အိုမင္းျခင္းဆိုင္ရာဌာန စူးစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲ မာကိုေဖာ္က ဆိုပါသည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ကိုယ္ လက္လႈပ္ရွားျခင္းတို႔သည္ အသက္ငယ္သူမ်ားအတြက္သာမက အသက္ ႀကီးသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိေပရာ က်န္းမာလိုအိုသည္မရွိွိဟုဆိုလွ်င္ မွားမည္မထင္ေၾကာင္း တင္ျပေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ။


+ေဒါက္တာဘီေရာ္+

Read More...

Friday, October 17, 2014

==The Daily Elevenေန ့စဥ္သတင္းစာပါသတင္းတို==

ေအာက္တိုဘာလ၁၄ရက္ေန ့ထုတ္The Daily Elevenေန ့စဥ္သတင္းစာပါသတင္းတိုျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကြန္ရက္ၾကီး(MMNT)အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဦးမိုးၾကိဳးရဲ ့ေအာက္တိုဘာလ၁၃ရက္ေန ့ရန္ကုန္ျမိဳ ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ေျပာဆိုခ်က္ကိုေကာက္နူတိတင္ျပထားတာပါ။

Read More...

==ခိုေတာင္က်ြန္းလူသတ္မႈအတြက္ျမန္မာနိုင္ငံမွအဆင့္ျမင့္အဖြဲ ့ကို ထိုင္းနိုင္ငံသို ့ေစလႊတ္သင့္ေၾကာင္းအစီရင္ခံစာပို ့==


ေအာက္တိုဘာလ၁၄ရက္ေန ့ထုတ္The Daily Elevenေန ့စဥ္သတင္းစာပါသတင္းတိုျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာျမန္မာေရႊ ့ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကြန္ရက္ၾကီး(MMNT)အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဦးမိုးၾကိဳးရဲ ့ေအာက္တိုဘာလ၁၃ရက္ေန ့ရန္ကုန္ျမိဳ ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ေျပာဆိုခ်က္ကိုေကာက္နူတိတင္ျပထားတာပါ။

Read More...

==ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္တို ့အိမ္ကြင္းမ်ာအဖိုးတန္၃မွတ္ရယူမယ့္ဘြန္ဒက္စ္လီဂါပြဲစဥ္(၈)လာျပီဗ်ဳိ ့==

(၇်ာမန္ထိပ္သီးဘီလူးၾကီးဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္)

ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္မွာေတာ့ ဘြန္ဒက္စ္လီဂါပြဲစဥ္(၈)ကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားပါလိမ့္ မယ္။ တန္းစီဇယားထိပ္ဆုံးက ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္တုိ႔ အခုပြဲမွာ အမွတ္ျပည့္ရယူဖုိ႔ ေသခ်ာေနၿပီး တန္းစီ ဇယားဒုတိယေနရာက ဂလာဘတ္တုိ႔ကေတာ့ ေျခ ကုန္ထုတ္ရမယ့္အေနအထားျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ေဘာလုံးရာသီမွာ မထင္မွတ္ဘဲေျခစြာေနတဲ့အသင္း ေတြေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲတုိင္း စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္း ေနပါတယ္။

 **ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္ႏွင့္ ၀ါဒါဘရီမင္**
ဒီႏွစ္ဘြန္ဒက္စ္လီဂါမွာေတာ့ ၀ါဒါဘရီမင္တုိ႔ တစ္ပြဲမွ ႏုိင္ပြဲမရေသးပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ အေ၀း ကြင္းမွာ ႐ႈံးပြဲေတြမ်ားေနတဲ့ ၀ါဒါဘရီမင္ဟာ ဘုိင္ ယန္ျမဴးနစ္တုိ႔အတြက္ေတာ့ အစဥ္အလာအရ ဂုိး ျပတ္ႏုိင္ပြဲေတြခ်ည္းရယူႏုိင္ခဲ့တာမုိ႔ အခုပြဲမွာလည္း သုံးမွတ္ရယူႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အိမ္ကြင္းမွာ ႏုိင္ပြဲ ေတြခ်ည္းဆက္တုိက္ရယူထားတဲ့ ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္ ဟာ တုိက္စစ္ေျခစြမ္းလည္း ေကာင္းမြန္ေနတာမုိ႔ ၀ါဒါဘရီမင္တုိ႔ အမွတ္ဗလာနဲ႔ အိမ္ျပန္ရမယ့္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။


**ေရွာ္လ္ေကးႏွင့္ ဟာသာဘာလင္**

 ေျခရည္တူႏွစ္သင္းမုိ႔ အႀကိတ္အနယ္ရွိပါလိမ့္ မယ္။ ဟာသာဘာလင္နဲ႔ ေနာက္ဆုံးငါးပြဲေတြ႕ဆုံခဲ့ တဲ့ မွတ္တမ္းကုိၾကည့္ရင္ ေရွာ္လ္ေကးတုိ႔ ပြဲတုိင္းႏုိင္ ပြဲရခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဘြန္ဒက္စ္လီဂါမွာ အိမ္ကြင္း႐ႈံး ပြဲမရွိေသးတဲ့ ေရွာ္လ္ေကးဟာ ဒီပြဲမွာ လူစုံထုတ္ၿပီး အမွတ္ျပည့္ရယူေရးႀကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။

 *ဟန္ႏုိဗာႏွင့္ ဂလာဘတ္** 

ပုံမွန္ေျခစြမ္းရေနတဲ့ ဂလာဘတ္ေၾကာင့္ ဟန္ ႏုိဗာတုိ႔ ျပင္ဆင္မႈေကာင္းမွ ရပါလိမ့္မယ္။ ဂလာ ဘတ္ဟာ ခံစစ္ပုိင္းလုံျခံဳၿပီး တုိက္စစ္ပုိင္းအားနည္း တာမုိ႔ ဟန္ႏုိဗာတုိက္စစ္မွဴးေတြအတြက္ အခက္ အခဲျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဂလာဘတ္ပရိသတ္ေတြနဲ႔အတူ ဒီပြဲမွာ အားေပးတာ မွန္ကန္ပါလိမ့္မယ္။ 

 **စတုဂတ္ႏွင့္ ေလဗာကူဆင္** 


တန္းဆင္းဇုန္ထဲေရာက္ေနတဲ့ စတုဂတ္ဟာ ဒီပြဲမွာ ႐ုန္းထပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလဗာကူဆင္ ဟာ အေ၀းကြင္းမွာႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေကာင္း တာမုိ႔ စတုဂတ္တုိ႔သတိထားရပါလိမ့္မယ္။ စတုဂတ္ နဲ႔ဆုံတုိင္း ေလဗာကူဆင္တုိ႔ အသာစီးရတာမ်ားတာ မုိ႔ စတုဂတ္တုိ႔ အားထုတ္မႈဟာ အရာထင္ဖုိ႔ သိပ္ ေတာ့မလြယ္ပါဘူး။ 

**ဖ႐ုိင္းဘတ္ႏွင့္ ၀ုဖ္ဘတ္** 

ဒီႏွစ္သင္းရဲ႕ ေနာက္ဆုံးငါးပြဲဆုံေတြ႕မႈကုိ ၾကည့္ရင္ ၀ုဖ္ဘတ္တုိ႔ အသာစီးရထားပါတယ္။ ၀ုဖ္ဘတ္ဟာ အေ၀းကြင္းမွာ ပုံမွန္ေျခစြမ္းေပ်ာက္ ဆုံးေနတတ္တာမုိ႔ အိမ္ရွင္တုိ႔ အမွတ္ျပည့္ရယူႏုိင္ ေရး အားထုတ္ပါလိမ့္မယ္။ **ကုိလုံးႏွင့္ ေဒါ့မြန္** ကုိလုံးရဲ႕အိမ္ကြင္း႐ႈံးပြဲဆက္တုိက္ၾကံဳေတြ႕ေနရ မႈကုိ ရပ္တန္႔ႏုိင္မလားၾကည့္ရမွာပါ။ ေဒါ့မြန္တုိ႔ လည္း ကစားအားက်ၿပီး အေ၀းကြင္းရလဒ္ေတြ ဆုိးရြားေနလုိ႔ ဒီပြဲမွာ အိမ္ရွင္ႏုိင္ပြဲလုိ႔ အလွည့္ေပး ရင္ မမွားႏုိင္ပါဘူး။ 


+မုိးျမင့္လင္းလက္+

Read More...

==ကာတြန္းဟာသ(ရုပ္ေခ်ာတာကိုေရြးျပီးအလုပ္ခန္ ့တာကဂလို...ဂလိုပါဗ်)==


Read More...

==လူထုက်န္းမာေရး(ေဆးဘက္၀င္နဂါးေမာက္သီးအေၾကာင္း-သိေကာင္းစရာ)==


**Public Health**

နဂါးေမာက္သီးပင္မ်ားကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထိုင္း ႏိုင္ငံမွ ပ်ဳိးပင္မ်ားတင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီး ဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားျဖစ္ေသာ ပုပ္ၸားႏွင့္ ရန္ကုန္ဥယ်ာဥ္ၿခံတြင္ စတင္စမ္းသပ္ စိုက္ပ်ဳိးေအာင္ျမင္ခဲ့ သည္။ ေျမအမ်ဳိးအစားမေရြး စိုက္ပ်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏုိင္ေသာ သီးႏွံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ တြယ္ကပ္ပင္ႏွင့္ ေျမေပၚတြား ၍ေပါက္ေသာ ေရငတ္ခံႏိုင္သည့္ ရွားေစာင္းမ်ဳိးႏြယ္ ပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးပါက လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေရေပးသြင္းရန္လိုအပ္သည္။ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ မႈေကာင္းမွသာ သီးထြက္ရရွိမႈေကာင္းမြန္သည္။ နဂါး ေမာက္ပင္၏အျမစ္သည္ ေျမအနက္ ၈ လက္မခန္႔သာ အျမစ္၀င္သျဖင့္ ေပါင္းျမက္ေၾကာက္ေသာ သီးႏွံပင္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးပါက ေပါင္းျမက္ ရွင္းရန္ အထူးလိုအပ္သည္။ အပင္ႀကီးအရြယ္တြင္ ပင္လံုး ျဖန္႔ ေပါင္းသတ္ေဆးအသံုးျပဳ၍ ရွင္းလင္းရမည္။ ေပါက္ ျပားအသံုးျပဳပါက အျမစ္မ်ားထိခိုက္ႏိုင္သည္။

 ယေန႔ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိေသာ နဂါးေမာက္ သီးပင္ (Dragon Fruit)မ်ဳိးမွာ အတြင္းသားအနီေရာင္မ်ဳိး (red fl esh variety)Hylocereus umdatus ႏွင့္ အတြင္း သားအျဖဴေရာင္ (white fl esh variety) Hylocereus တို႔ကို အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ဳိးသည္။ အသီးခြံအ၀ါေရာင္ရွိၿပီး အတြင္းသားအျဖဴေရာင္ရွိမ်ဳိးမွာ အနည္းအက်ဥ္းသာ ေတြ႕ရသည္။ နဂါးေမာက္သီးကို ယခင္ကပုပ္ၸားတြင္သာ ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီး၊ မႏ္ၲေလး၊ မိတ္ၳီလာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ စိုက္ပ်ဳိးလာေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ စိုက္ပ်ဳိးၾကေသာနည္းစနစ္မွားမွာ တီပံုသဏၭာန္၊ တိုင္စနစ္၊ စင္စနစ္၊ တန္းစနစ္မ်ားကို အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ဳိး ၾကသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း နဂါး ေမာက္သီးပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးေအာင္ျမင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

နဂါးေမာက္ပင္စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ ေရွးဦးစြာ အျမင့္ ၅ ေပ၊ အက်ယ္ ၄ လက္မရွိ ကြန္ကရစ္တုိင္ (သို႔မဟုတ္) သစ္သားတိုင္မ်ားကို ပင္ျခား ၆ ေပ၊ တန္းျခား ၉ ေပအကြာ စိုက္ပါ။ တိုင္ေျခပတ္လည္တြင္ ၂ ေပပတ္လည္ ၂ ေပအနက္ က်င္းမ်ားတူးၿပီး ေျမေဆြးမ်ားထည့္ရပါမည္။ ေျမတြင္းပိုး မ်ားကာကြယ္ႏိုင္ေသာ ေအာ္ဒင္းကဲ့သို႔ ျခသတ္ႏိုင္ေသာ ေဆး ဇြန္းတစ္ဇြန္းစာထည့္ၿပီး ၅ ရက္ခန္႔ ေျမႏွပ္ထားရ ပါမည္။ ထိုက်င္းမ်ားတြင္ နဂါးေမာက္ပင္ တစ္ေပခြဲအရြယ္ ရွိေသာ အပင္မ်ားကို ကြန္ကရစ္တုိင္ တစ္တုိင္ပတ္လည္ တြင္ တြယ္ကပ္ႏိုင္ရန္ နဂါးေမာက္ပင္ကို ႀကိဳးခ်ည္ထားပါ။ ေက်ာက္တုိင္ထိပ္တြင္ သစ္သားတန္းမ်ား ထည့္ေပးရပါ မည္။ ေႏြရာသီတြင္ ေရမွန္မွန္ေလာင္းပါ။ အပင္မွ အတက္ မ်ားထြက္လာေသာအခါ ေျမၾသဇာအျဖစ္ တစ္တုိင္လွ်င္ တီဆူပါ ႏို႔ဆီဘူးႏွစ္ဘူး၊ ႏြားေခ်း၊ ၀က္ေခ်းတစ္ျပည္၊ ပုလဲ ႏို႔ဆီဘူးတစ္ဘူး ေရာေမႊၿပီး ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ေကၽြးရမည္။ အသီးသီးေနေသာကာလတြင္ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ေကၽြး လွ်င္ ပို၍သီးပါသည္။ မည္သည့္စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးသည္ျဖစ္ေစ စတင္စိုက္ပ်ဳိး ခ်ိန္တြင္ အထူးသတိထားရမည္မွာ ပုရြက္ဆိတ္ျဖစ္သည္။ ထြက္လာေသာအညြန္႔သစ္၏ ထိပ္ပိုင္းကို ပုရြက္ဆိတ္အနီ ကေလးမ်ားက အုပ္စုဖြဲ႕ဖ်က္ဆီးေလ့ရွိသည္။ ၎ကို ပိုးသတ္ေဆးတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ႏွိမ္နင္းရန္ျဖစ္သည္။

 ေရာဂါ အေနျဖင့္ ဗက္တီးရီးယား ေပ်ာ့ပုပ္ေရာဂါ (Enterobacter
ciaace)
က်ေရာက္တတ္၍ ကိုဘိုဒ္၊ က်ဳပ႐ိုမက္ စသည့္ ေကာ့ပါးပါေသာေဆးမ်ားျဖင့္ ပက္ဖ်န္းကာကြယ္ႏိုင္သည္။ မိႈေျပာက္စြန္းေရာဂါကိ္ု အင္ဗန္တိုဟက္ဖက္ဂြန္းမန္ကို ရွက္၊ ဒိုင္သိမ္း စသည့္မိႈသတ္ေဆးမ်ား အလွည့္က်ပက္ဖ်န္း ၍ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။

တစ္ႏွစ္သားအရြယ္ေရာက္ေသာအခါ အဖူးအပြင့္မ်ား ထြက္ကာ သီးကင္း၀င္စျပဳပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဧၿပီ လကုန္ႏွင့္ ေမလဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္သီးကင္း၀င္သည္။ တစ္ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ သီးကင္းနည္းၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ ၁၀ လံုးခန္႔သီးသည္။ ႏွစ္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အသီးပိုသီး၍ အသီးလည္းႀကီးလာသည္။ အသီးမ်ား ဆက္တိုက္ထြက္ ေပၚေနၿပီး ၎င္းကာလတြင္ နဂါးေမာက္သီးေကာင္းမြန္ ေစရန္ အပင္မွျဖာထြက္ေသာ အခ်ဳိ႕အကိုင္းအခက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရမည္။ နဂါးေမာက္ပင္မ်ားသည္ မ်ဳိးကိုတစ္ခါ ၀ယ္ရၿပီး ဆက္လက္စိုက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ မ်ဳိးကို မိမိပင္မွ တစ္လက္မခြဲကိုင္းမ်ားျဖတ္၍ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္သည္။ နဂါးေမာက္ပင္မ်ား စိုက္ ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ၿခံစိုက္ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြေကာင္းလ်က္ရွိၿပီး ၿခံႀကီးမ်ားတြင္ နဂါးေမာက္ပင္မ်ားကို ကြန္ကရစ္တုိင္ ၃၀၀ မွ ၁၀၀၀ အထိ တစ္တုိင္လွ်င္ေလးပင္ႏႈန္း စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ နဂါးေမာက္သီးမ်ားကို တစ္ကီလိုလွ်င္ ၂၀၀၀ က်ပ္ႏႈန္းႏွင့္ ဆိုဒ္မမီေသာ နဂါးေမာက္သီးမ်ားကို တစ္လံုးလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္မွ ၁၀၀၀ က်ပ္အထိ ေရာင္းရ ေၾကာင္း သိရသည္။ နဂါးေမာက္သီးသည္ အျဖဴ၊ အနီ၊ အ၀ါ သံုးမ်ဳိးရွိရာ အနီသီးကို ပို၍ႏွစ္သက္ၾကသည္။ အတြင္းသားအျဖဴေရာင္မ်ဳိးမွာ စက္တင္ဘာလ ဒုတိယ ပတ္တြင္ ေနာက္ဆံုးအဖူးထြက္ၿပီး အတြင္းသားအနီေရာင္ မ်ဳိးမွာ ေအာက္တိုဘာလ ပထမပတ္တြင္ ေနာက္ဆံုးအဖူး ထြက္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ အတြင္းသားအနီေရာင္မ်ဳိးသည္ အတြင္းသားအျဖဴေရာင္မ်ဳိးထက္ ဖူးပြင့္သည့္ကာလ တစ္လခန္႔ပိုမိုသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ နဂါးေမာက္သီးပင္သည္ ဗီတာမင္စီႏွင့္ အမွ်င္ဓာတ္ ႂကြယ္၀စြာပါ၀င္သည့္အျပင္ လိုင္ကိုပိန္းဓာတ္ မ်ားစြာပါ၀င္ ေသာေၾကာင့္ သဘာ၀အရြယ္တင္ႏုပ်ဳိေစၿပီး အသီးတြင္Antioxidant  အမ်ားဆံုးပါ၀င္သျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ဆီးလြန္ေရာဂါမ်ား၊ ေလသင္တုန္းႏွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းေရာဂါမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေစ သည္။ ထို႔ျပင္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ံနေလပ ာနညအေူ မ်ား ေခ်ဖ်က္ေပးသျဖင့္ ကိုလက္စထရာကို ေလ်ာ့က် ေစသည့္ျပင္ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ရင္က်ပ္ေရာဂါကိုလည္း သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ အစာအိမ္အတြင္းရွိ အဆိပ္ အေတာက္မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ အဆီဓာတ္မ်ား ကို ေလ်ာ့က်ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ မွတ္ၪဏ္ေကာင္းျခင္း၊ မ်က္လံုး အားေကာင္းျခင္း၊ သြားႏွင့္အ႐ိုးမ်ား ခိုင္မာေစျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ လူတိုင္းစားသံုးသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ နာလန္ထ လူမမာမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။

နဂါးေမာက္သီးတြင္ Antioxidantအစြမ္းအာနိသင္ထက္ျမက္ေစသည့္ ဓာတ္ ျပည့္၀စြာပါ၀င္သည့္အတြက္ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏုိင္ သျဖင့္ အေမရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ နဂါးေမာက္သီးမွာ ေဆးစြမ္းထက္သည့္အသီးအျဖစ္ နာမည္ႀကီးလွသည္။ ယခုေစ်းကြက္တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ နဂါးေမာက္ သီးပင္ကို ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေအာင္ျမင္ျဖစ္ ထြန္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

+ထြန္းလိ္ႈင္ (ၿမိဳင္)+

Read More...

Thursday, October 16, 2014

==ျမန္မာျပည္တြင္းထုတ္စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာပါMMNTကြန္ရက္ၾကီး GSဦးမိုးၾကိဳးရဲ ့ ရန္ကုန္ျမိဳ ့သတင္းမီဒီယာေတြ ့ဆုံပြဲကအင္တာဗ်ဴးး၁ခုပါ==

စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာသတင္းေထာက္ဇြန္သီတာကေမးျမန္းပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ၁၃ရက္ေန ့က
သတင္းမီဒီယာေတြ ့ဆုံပြဲျပဳလုပ္တာဆိုေတာ့ကာ ေအာက္တိုဘာလ၁၃ရက္ေန ့ထုတ္စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းစာမွာ
ပါတာေနမွာပါ။

Read More...

=ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီးကOSSရုံးမွာ ၄န်စ္ဗီဇာသက္တမ္းတိုးလိုသူေတြကိုဗိုလ္ၾကီးမိုးေအာင္ခိုင္နွင့္အဖြဲ ့က (၇၀၀)ဘတ္နဲ ့ အျပီးအစီးေဆာင္ရြက္ေပးေနျပိ။မေျပာမရွိနဲ ့ေမာင္--မယ္ေရႊ ့ေျပာင္းတို ့ေရ===

(မဲေဆာက္ျမိဳ ့ထိုင္း-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီးက Tak Chekpoint Applicationဘာညာဆိုင္းဘုတ္ေတြ ့ရင္ ၀င္သာသြား)

=ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မဲေဆာက္ျမိဳ ့ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားအနီးကOSSရုံးမွာ ၄န်စ္ဗီဇာသက္တမ္းတိုးလိုသူေတြကိုဗိုလ္ၾကီးမိုးေအာင္ခိုင္နွင့္အဖြဲ ့က (၇၀၀)ဘတ္နဲ ့အျပီးအစီးေဆာင္ရြက္ေပးေနျပိ။မေျပာမရွိနဲ ့ေမာင္--မယ္ေရႊ ့ေျပာင္းတို ့ေရ===  
(OSSရုံးေအာက္ထပ္မွာအခုလိုအလွည့္ေစာင့္ဆိုင္းေနၾက)(ထိုင္းတပ္မေတာ္စ္ေဆးေရးမွဴးး-ဗိုလ္မွဴးၾကီးထနစ္အား ဗိုလ္ၾကီးမိုးေအာင္ခိုင္ နဲ ့ဦးမိုးၾကိဳးတို ့ကရင္းနွီးစြာတြဲထားခဲ့စဥ္က)
<

Read More...

==ဝရံတာေလးနဲ႕ က်မ==

က်မ အသံတခုတိုးတိုးေလးၾကားမိတယ္..လွမ္းေခၚေနတာမ်ားလား...စကားေျပာေနတာမ်ားလား မေရရာ သလိုလို..မေသခ်ာသလိုလို..ဇေဝဇဝါနဲ႕တေရးနိုးလာတယ္....။ ေအးစိမ့္စိမ့္ေလေတြတိုက္ေနတဲ့က်မရဲ႕ ဝရံတာေလးစီထြက္ရပ္မိျပန္တယ္ ။ အင္း ... က်မေတာင္ ဒီဝရံတာေလးမွာ လာ မရပ္ျဖစ္တာ ေတာ္ေတာ္ၾကာျပီဘဲ.. ။ ရာသီဥတုက ဒီရက္ပိုင္း မုန္တိုင္း တိုက္ျပီးတဲ့ အခ်ိ္န္မွာ စေျပာင္းသြားတယ္.. ေနအပူက သိသိသာသာ ေလ်ာ့က် သြားျပီး ညဘက္ ေလေအးေတြ စတိုက္လာတယ္ . ... ဒီဝရံတာေလးက ေန႕ခင္းဘက္ဆို အက်ီလွမ္းတဲ့ ေနရာေလးေပါ့ ... ညဘက္ဆိုေတာ့ က်မရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ အေတြးေတြ ျဖန္႕ခင္းတဲ့ေနရာေလး လို႕ ဆိုရမွာေပါ့.။ က်မ ..လူကသာ ဒီေနရာေလးမွာ ရပ္ခ်င္ရပ္ေနမယ္..ထိုင္ခ်င္ ထိုင္ေနမယ္.. က်မရဲ႕ စိတ္ေတြကေတာ့ ဒီေနရာကေလးကေန ဟိုးအေဝးးးးးး ဆီကို လြင့္သြားေနၾက ။ တခါတေလ အတိတ္က အေၾကာင္းေတြ..ငယ္ဘဝ က အျဖစ္အပ်က္ေလးေတြ ..အလုပ္ထဲက အေၾကာင္းေလးေတြ ...မိသားစု စံုခဲ့တဲ့ အရင္တုန္းကေန႕ ရက္ေလးေတြ ... ေနာက္ေတာ့ ..ဘာရယ္လို႕ ေခါင္းစဥ္တပ္လို႕ မရနိုင္တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ စီ ...ကို စိတ္ဆိုတဲ့ ယာဥ္ နဲ႕ ခရီးထြက္ေနၾကေပါ့ .. ။ ခံစားရသမွ်ကိုစာအျဖစ္အျမဲခ်ေရးထားပါတဲ့ ...က်မကို လူတေယာက္ကေျပာခဲ့ဖူးတယ္.. တေန႕မွာ ကိုယ္ခံစားခဲ့ရတာေတြ ကိုျပန္ဖတ္မိတဲ့အခါ ရယ္ရတာလည္းရွိနိုင္သလို ျပန္ငိုရတာေတြလည္း ရွိလာတတ္တယ္တဲ့ ဒါေပမဲ့ ခံစားခ်က္ဆိုတာ ...(ကိုယ္ခံစားခဲ့ရဖူးတယ္ဆိုတာ) ေမ့လို႕ေကာင္းတဲ့အရာတစ္ခုမဟုတ္ဘူးလို႕ လက္ခံသေရြ႕ စာေတြေရးထားပါလို႕ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္... ။က်မ စာေတြ ေရး ျဖစ္ခဲ့တယ္ ။ က်မေရးခဲ့ဖူးတဲ့အေၾကာင္းရာတိုင္းမွာ ... အတိတ္ေလးေတြ ရွိတယ္ ။ပတ္သက္မႈ႕ေလးေတြ ရွိတယ္ ။က်မရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြရွိတယ္ ။ အမွတ္တရေတြ ဆိုပါေတာ့ ...... ။ က်မ ဒီဝရံတာေလးစီမွာ ရပ္လိုက္မိတုိုင္း အဲဒီအမွတ္တရ ေတြက အသစ္ျပန္ျဖစ္လာတယ္ .. က်မက ျပန္ျပန္ျပီး ခံစားၾကည့္ေနမိတာေလ ... အဲဒီေတာ့ ဟိုးးးးနွစ္ေတြ တုန္းက ခံစားခ်က္ အေဟာင္း ေလးေတြက က်မ ရဲ႕ စိတ္ထဲ ျပန္ေရာက္လာတာနဲ႕ ....မေန႕တေန႕က ျဖစ္ခဲ့သလို အသစ္ျပန္ျဖစ္သြားတာဘဲေလ ... ။ ဒီဝရံတာေလးမွာ ရပ္ေနရင္းနဲ႕ က်မရဲ႕စိတ္က တခါတေလ ...တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ ဘဝကို ျပန္ေရာက္သြားတယ္ ... ေက်ာင္းထဲကို ျပန္ေရာက္သြားတယ္ .... သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ျပန္ေတြ႕တယ္ ကန္တင္းကိုေရာက္သြားတယ္ ..က်မမွာစားေနၾက ဖက္ထုပ္ေၾကာ္ နဲ႕ သံပုရာရည္ ..ဒါမွမဟုတ္ ထမင္းေၾကာ္နဲ႕ စတားကိုလာ အေအးပုလင္းက က်မေရွ႕ကို ခ်က္ခ်င္းဘဲ ျပန္ေရာက္လာသလိုလို ... တခါတေလ လည္း ရန္ကုန္ အိမ္က က်မရဲ႕ အိပ္ခန္းေလးထဲ ျပန္ေရာက္သြားတယ္ ။အခန္းတံခါးေဘာင္ မွာ ခ်ိတ္ထားတဲ့ က်မရဲ႕ ဂစ္တာေလး အခုဆို ပ်က္စီးေနေလာက္ျပီ ထင္တယ္ ။ ခုတင္ေခါင္းရင္း မွာကပ္ထားဖူးတဲ့ chelsea အသင္းရဲ႕ ပိုစတာေလးလည္း အခုေလာက္ဆို ဖုန္အလိမ္းလိမ္းနဲ႕ ေဟာင္းႏြမ္းေနေလာက္ျပီ ...။ က်မ မၾကာခဏ ျပန္သြားတတ္တဲ့ေနရာေလးကေတာ့ က်မတို႕လမ္းထဲက စာအုပ္ဆိုင္ေလးေပါ့ .. စာအုပ္လည္းစံုတယ္ ..ပိုင္ရွင္ အမနဲ႕ကလည္း ခင္ေနေတာ့ က်မဖတ္ခ်င္တဲ့စာအုပ္ေတြဆို အျမဲတမ္းခ်န္ထားေပးတတ္တယ္... စာအုပ္ ငွားဖို႕အတြက္ စာအုပ္ပံုေတြထဲကေန တအုပ္ျပီး တအုပ္ ဆြဲ ထုတ္ျပီး စာအျမည္းေလးေတြ လိုက္ဖတ္ရတဲ့ အရသာ .... မၾကာခဏ ျပန္တမ္းတ မိရတဲ့ အရသာေလးဆိုပါေတာ့ ... ကြန္ျပဴတာကေန ဖတ္ရတဲ့ အရသာနဲ႕ စာအုပ္္ကို လက္ကကိုင္ျပီးဖတ္ရတဲ့ အရသာ က မတူပါဘူး ... လူကသာဝရံတာ ေလးမွာရပ္ေနတာ စိတ္က စာအုပ္ဆိုင္ထဲမွာ စာအုပ္စင္ေတြ နားမွာ စာအုပ္ေရြးေနမိတယ္...က်မဒီေရာက္ေနတဲ့ အေတာအတြင္း ဘာစာအုပ္ေတြမ်ား အသစ္ေတြ ထြက္ေနမလည္းးးး ..က်မဖတ္ေနၾက " ဆရာမ ရွား " ရဲ႕ စာအုပ္အသစ္ေတြ ထြက္ေနမယ္ ထင္တယ္ ။ က်မတို႕လမ္းထိပ္က ရခိုင္မုန္႕တီ ဆိုင္ေလးေရာ ရွိဦးမလား မသိ...က်မအားေပးေနၾက ဆိုင္ ဆိုပါေတာ့ေလ .. က်မစီသူငယ္ခ်င္းေတြ လာလည္တိုင္း အဲဒီဆိုင္ေလးက ရခိုင္မုန္႕တီနဲ႕ ဧည့္ခံေနၾက ... မိုးေအးတဲ့ အခ်ိန္ဆို ရခိုင္သုတ္စပ္စပ္ေလးနဲ႕ ဟင္းရည္ပူပူေလးရဲ႕ အရသာက စြဲမက္စရာ...အိမ္မက္ထဲထိ ..စိတ္ကူးထဲထိ ေတာင္ အရသာရွိေနဆဲ... ။ မနက္ဘက္ အိမ္အတြက္ေစ်းသြားေပးရတဲ့ေန႕ဆို က်မ ဝယ္ေနၾက ေစ်းထဲက ဆိုင္ေတြေရာ အရင္လိုဘဲ ေရာင္းေနၾကေသးလား.. ေစ်းထဲမွာက်မဝယ္ေနၾက ျမန္မာမုန္႕ မုန္႕စိ္မ္းေပါင္း..မုန္႕လိပ္ျပာ..သာကူျပင္ အုန္းနို႕ေက်ာက္ေက်ာ ေရာင္းေနၾက အဘြား အိုေရာ.. အခုခ်ိန္ထိေရာင္းေနတုန္းဘဲလား.. ညဘက္ဆို တိုဟူးသုတ္ ဆိုျပီး အထမ္းနဲ႕ ေအာ္ေရာင္းတဲ့ အသုတ္သည္ေလးေရာ .... အရင္လိုဘဲ က်မတို႕လမ္းထဲ လာေရာင္းေသးရဲ႕လား မသိ... က်မတို႕ ညီအမေတြ ဒီနိုင္ငံထြက္လာေတာ့ သူ႕ခမ်ာ ေဖာက္သည္ တအိမ္ ေလ်ာ့ ျပီလို႕ ညည္းရွာတယ္။ ညဘက္ အဆာေျပ သေဘာမ်ိဳး အျမဲတမ္းဝယ္စားေနၾကဆိုေတာ့ ...ဘယ္သူက ဘယ္လို အရသာ ႀကိဳက္တယ္ဆိုတာ ေျပာစရာမလိုေတာ့ဘူး...သူ႕ဘာသာ သူသုတ္ေပးေနၾက ။ ျပန္စဥ္းစား လိုက္တိုင္းလြမ္းစရာေတြႀကီးဘဲမို႕ မစဥ္းစားဘဲေနတာက အေကာင္းဆံုး..ဆိုေပမဲ့ မစဥ္းစားဘဲလည္းမေနနိုင္ဆိုေတာ့ ...ဒီလိုဘဲ ျပန္သတိရေနရေတာ့တာဘဲ ...။ အဲတာနဲ႕ဘဲ က်မ လူကသာ ဝရံတာေလးမွာ ရပ္ေနတာ ..စိတ္ကေတာ့ အတိတ္ကာလစီကို စုန္ခ်ည္ ဆန္ခ်ည္ နဲ႕ ေခါက္ဆံု ေခါက္ျပန္ သြားေနတာ...စာအုပ္ဆိုင္..ရခိုင္မုန္႕တီဆိုင္ .. တိုဟူးသုတ္...မုန္႕စိမ္းေပါင္းနဲ႕ ...မိုးသံေတြကိုပါ ၾကားလာရတယ္... မ်က္နွာကို မိုးစက္ေလးေတြ တဖြဲဖြဲ လာစင္ေတာ့မွ ...မိုးရြာေနပါလားလို႕ ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိထားမိေတာ့တယ္ ...။ အင္းးးးးး....စိတ္ယာဥ္နဲ႕ ခရီးတခါ ထြက္ရတာ တယ္ျမန္ပါလားေနာ္ ...။ တနာရီေတာင္ မျပည့္ေသးေပမဲ့ လြန္ခဲ့ တဲ့ ခုနွစ္ နွစ္ ရွစ္ နွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ အထိကို ျပန္သြားလို႕ရသား....ဒါေတာင္ မိုးစက္ေလးေတြ လာသတိေပးလို႕ ..နို႕မို႕ဆို ကေလးဘဝအထိမ်ား ျပန္ စဥ္းစားေနမိမလား မသိဘူး... ။ ။ ေအးစိမ့္စိမ့္ေလနဲ႕ မိုးစက္ေလးေတြက က်မကို သတိေပးတယ္... ဝရံတာတံခါး ပိတ္ေတာ့တဲ့ ... အင္းးေပါ့ေလ...အရင္ တုန္းက အခ်ိန္ေလးေတြ ျပန္တမ္းတ မိေနေပမဲ့ လည္း..အခုလက္ရွိ အခ်ိန္ဆိုတာ ကိုေမ့ထားလို႕မွ မရတာေလ...က်မေနာက္ေန႕ေတြ အလုပ္တက္ရ ဦးမွာပါလား... မိုးစိုျပီး ဖ်ားနာလို႕ မျဖစ္ေသးဘူးေလ ... ... က်မရဲ႕ လြင့္ပ်ံေနတဲ့ စိတ္ကူးေတြ ခံစားခ်က္ေတြကို အသာရုပ္သိမ္းလို႕ အခန္းထဲျပန္ဝင္လာခဲ့တယ္ ..ဝရံတာ တံခါးေလးကို အသာေလး ျပန္ပိတ္လိုက္တယ္ ... ။။။။။။။။။။။ 

+ပစ္ပစ္+

Read More...

==အမွတ္ျပည့္၇ယူဖို ့ၾကိုးစားၾကမယ့္ ခ်ယ္လ္ဆီး နဲ ့မန္စီးတီး==

တစ္ပတ္ရပ္နားထားတဲ့ ပရီမီယာလိဂ္ပြဲစဥ္ေတြကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္နဲ႔ ၁၉ ရက္ေတြမွာ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ ပြဲစဥ္(၈)မွာေတာ့ တန္းစီဇယားထိပ္ဆုံးက ခ်ယ္လ္ဆီး၊ ဒုတိယေနရာက မန္ စီးတီးတုိ႔ရဲ႕ အားထုတ္မႈေတြဘယ္ေလာက္အထိ ျမင့္မားတယ္ဆုိတာ အကဲခတ္ ခြင့္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

**ခရစ္ၥတယ္ပဲေလ့စ္ႏွင့္ ခ်ယ္လ္ဆီး**

ဒီႏွစ္ပရီမီယာလိဂ္မွာ အိမ္ကြင္း၊ အေ၀းကြင္း႐ႈံးပြဲမရွိေသးတဲ့ ခ်ယ္လ္ဆီး ဟာ ဒီပြဲမွာ အေလးအနက္ထားၿပီး ကစားပါလိမ့္မယ္။ ခရစ္ၥတယ္ပဲေလ့စ္ဟာ အသင္းႀကီးေတြကုိ အခက္ေတြ႕ေအာင္ကစားႏုိင္ၿပီး အမွတ္ရေအာင္လည္း ယူႏုိင္တဲ့ ကစားသမားေတြရွိေနပါတယ္။ ခ်ယ္လ္ဆီးတုိ႔ ႏုိင္ပြဲဆက္မယ့္အခြင့္ အေရးရွိေပမယ့္ အခက္ေတြ႕ႏိုင္တဲ့ပြဲပါ။

**မန္စီးတီးႏွင့္ စပါး**

မန္စီးတီးဟာ စပါးနဲ႔ဆုံတုိင္း ဂုိးျပတ္သြင္းအႏုိင္ယူတဲ့ အစဥ္အလာရွိပါ တယ္။ မန္စီးတီးရဲ႕အသင္းလုိက္စြမ္းရည္ေကာင္းမြန္ၿပီး အဆုံးသတ္ေသခ်ာတဲ့ တုိက္စစ္မွဴးေတြေၾကာင့္ စပါးတုိ႔ခုခံဖုိ႔ ျပင္ဆင္ရမွာပါ။ ႏွစ္သင္းစလုံးအမွတ္ လုိအပ္မႈျပင္းျပေနေပမယ့္ အိမ္ရွင္ကုိပဲ ယုံၾကည္ရမယ့္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။

**ေဆာက္သမ္တန္ႏွင့္ ဆန္းဒါးလန္း**


 အႀကိတ္အနယ္ႏႊဲရမယ့္ပြဲပါပဲ။ ဒီႏွစ္သင္းဆုံေတြ႕တုိင္းသေရပြဲမ်ားေနတာ မုိ႔ အခုပြဲမွာ ျပတ္သားတဲ့ရလဒ္အတြက္ အၿပိဳင္ပုံေဖာ္ႏုိင္ေရးေျခကုန္ထုတ္ပါ လိမ့္မယ္။ ဒီႏွစ္ပရီမီယာလိဂ္မွာ အိမ္ကြင္း႐ႈံးပြဲမရွိေသးတဲ့ ေဆာက္သမ္တန္ ဟာ အဲဒီမွတ္တမ္းေကာင္းကုိ ဆက္လက္ေရးထုိးပါလိမ့္မယ္။

 **အဲဗာတန္ႏွင့္ ဗီလာ**

တန္းဆင္းဇုန္နားရစ္၀ဲေနတဲ့ အဲဗာတန္အတြက္ ဗီလာဟာ ပြဲက်ပ္ပါပဲ။ အဲဗာတန္ဟာ ဒီႏွစ္ပရီမီယာလိဂ္မွာ အိမ္ကြင္းႏုိင္ပြဲမရေသးပါဘူး။ ဗီလာတုိ႔က အေ၀းကြင္းမွာ အမွတ္ျပည့္ရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္တာမုိ႔ ဒီပြဲမွာ အိမ္ရွင္တုိ႔ ဗီလာကုိ ခက္ခက္ခဲခဲေက်ာ္ျဖတ္ရမွာပါ။

**နယူးကာဆယ္ႏွင့္ လက္စတာ**

 ဒီႏွစ္ပရီမီယာလိဂ္မွာ ႏုိင္ပြဲေစ်းဦးမေပါက္ေသးတဲ့ နယူးကာဆယ္ဟာ လက္စတာနဲ႔အခုပြဲမွာ ႏုိင္ပြဲစတင္ႏုိင္မလားၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နယူးကာ ဆယ္ဟာ သေရပြဲေတြမ်ားေနတာမုိ႔ လက္စတာနဲ႔ဆုံတုိင္း ႏုိင္ပြဲရေနက် အစဥ္ အလာကုိ ပုံေဖာ္ခဲ့ရင္ေတာ့ သုံးမွတ္အျပည့္ဟာ အိမ္ရွင္အတြက္ျဖစ္မွာပါပဲ။

**အာဆင္နယ္ႏွင့္ ဟားလ္စီးတီး**

 ဒီႏွစ္အိမ္ကြင္း႐ႈံးပြဲမရွိေသးတဲ့ အာဆင္နယ္ဟာ ဒီပြဲကုိမျဖစ္မေနအႏုိင္ရ ေအာင္ ႀကိဳးစားပါလိမ့္မယ္။ ဟားလ္စီးတီးဟာ ကစားအားေကာင္းတဲ့အသင္း ျဖစ္ေပမယ့္ ႏုိင္ပြဲလိုအပ္ေနတဲ့ အာဆင္နယ္အိမ္ကြင္းစြမ္းေဆာင္မႈအေပၚ ဟန္႔တားခုခံဖုိ႔မလြယ္ပါဘူး။

+မိုးျမင့္လင္းလက္+

Read More...